Sökning: "koldioxidavtryck"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet koldioxidavtryck.

 1. 1. Investigating the Environmental Footprint of Swedish Household Consumption

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tobias Steinegger; [2019]
  Nyckelord :Environmental Footprint; Sweden; Consumption; Household; Expenditures;

  Sammanfattning : Production-based indicators show that Sweden has lower emissions per capita than other high-income countries. Nevertheless, scientific evidence points to a significant overshoot of some of the planetary boundaries, especially regarding climate change, if Swedish consumption-related emissions abroad are considered. LÄS MER

 2. 2. Automated climate calculations and 3D value-based visualizations : An Integration of BIM and LCA

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :José Arturo Leon Perlasca; [2019]
  Nyckelord :Building Information Modelling BIM ; Life Cycle Assessment LCA ; Data Visualization; Carbon footprint; Automated climate calculations; Building Information Modeling BIM ; livcykel analys LCA ; datavisualisering; koldioxidavtryck; automatiserad klimatberäkningar;

  Sammanfattning : The Swedish Government has set a goal to reach net zero emissions of greenhouse gases by 2045, which together with the commissioning to the Swedish Housing Agency to prepare requirements for a climate declaration that shall reduce the climate impact from buildings, has enforce the AEC industry to provide solutions that help reach these targets. The introduction of the integration of BIM technologies, together with the LCA methodology has been suggested as a key solution to solve this problem. LÄS MER

 3. 3. Will green banking unlock a sustainibility transition towards a low-carbon economy? : The perspective of a member-owned bank in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ulrika Solheim; [2019]
  Nyckelord :Sustainibility transition; multi-level perspective; socio-technical transition; the financial industry; green banking; low carbon economy; green growth; carbon lock-in; Hållbarhetsövergång; multi-nivåperspektiv; socio-teknisk övergång; finansbranschen; gröna banker; koldioxidsnål ekonomi; grön tillväxt; koldioxidintensiva låsningar;

  Sammanfattning : In the climate change discussion, there is a broad consensus about the importance of support from the financial industry when it comes to supporting changes towards a more sustainable society. However, investments in the society supporting a transition towards a low-carbon economy are still waiting to become unlocked. LÄS MER

 4. 4. En byggnads koldioxidavtryck och dess materialavfall vid produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Cecilia Kjörling; Olivia Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; byggnadsavfall; byggnadsmaterial; livscykelanalys och cirkulär ekonomi.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Play for Eco : En kvalitativ intervjuestudie om spelarens upplevelse av ett klimatspel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Melbi; [2019]
  Nyckelord :klimat; miljö; miljöspel; klimatspel; gamification; spel; spelare; psykologi; intervju; Play for Eco; All for Eco; motivation; intervjustudie; motivationsfaktorer; teknik; klimatavtryck; koldioxidavtryck;

  Sammanfattning : Medeltemperaturen på jorden har ökat markant under de senaste 70 åren. Orsaken bakom detta är 97% forskare överens om, det är människan som orsakat det. Trots denna överväldigande vetenskapliga konsensus finns det människor som inte tror på global uppvärmning men även väldigt många människor som inte agerar på denna information. LÄS MER