Sökning: "koldioxidavtryck"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet koldioxidavtryck.

 1. 1. A Comparative LCA study on the refurbishment of quays with induced mineral deposition technology

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Remy Prame Joseph Jerald; [2020]
  Nyckelord :Refurbishment; Induced mineral deposition; Life cycle assessment; Climate change impact; Global warming potential;

  Sammanfattning : A quay is a structure which is constructed along the shoreline for docking purposes. When the quay is constructed using reinforced concrete, damage over time happens under the combined action of chemical and mechanical corrosion of the varied materials. LÄS MER

 2. 2. Livscykelanalys och ekonomisk kalkyl av två KL-bjälklag

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sebastian Borgenstam; [2020]
  Nyckelord :Teknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inom husbyggnad sker en ständig utveckling i form av nya material och innovativa tekniska lösningar. Viljan att minska vårt koldioxidavtryck är påtaglig i världen. Trä är ett miljövänligt råmaterial och skog är en stor resurstillgång vi har i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Vilket alternativ av trä eller betong bidrar till minst utsläpp av koldioxidekvivalenter för byggnader i Sverige? : - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Fanny Jönsson; [2020]
  Nyckelord :environmental impact; greenhouse effect; building materials; constructions; climate; global warming potential; miljöpåverkan; växthuseffekten; byggmaterial; konstruktioner; klimat; uppvärmningspotential;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att genom en litteraturgranskning ta reda på vilket material av trä eller betong för byggnader i Sverige som resulterar i minst utsläpp av koldioxidekvivalenter. Bygg-och fastighetssektorn bidrar till 10-30% av Sveriges totala miljöpåverkan och enligt Boverket så har denna verksamhet dessutom ökat andelen koldioxidutsläpp under de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Automation of Building Energy Performance Simulation with IDA ICE

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Chenglong Fu; [2020]
  Nyckelord :IDA ICE; automation; building energy performance simula- tion; urban building energy modeling; Python;

  Sammanfattning : Buildings play a central role for livability and carbon footprint of urban areas. Ambitious energy saving and emission reduction targets created a need for a new generation of decisionsupport methods and tools that allow for detailed analysis of urban energy on a large scale. LÄS MER

 5. 5. Do emission reduction targets limit our shopping alternatives? An accessibility case study of two Swedish shopping centres with CO2 as a travel cost indicator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Erik Malmström; [2020]
  Nyckelord :accessibility; co2; shopping; co2 emissions; contour measure; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis analyses how the location of peripheral shopping centres impact accessibility from a CO2 emissions point-of-view, and how analyses can affect future decisions on localisation of facilities. Different accessibility measures are presented to find a feasible measure. LÄS MER