Sökning: "kollaborativa ytor"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kollaborativa ytor.

 1. 1. Kollaborativa ytor i staden : samhällsnyttor, medborgarrollen och utvecklingsmöjligheter

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Petra Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbar konsumtion; återanvändning; kollaborativa ytor; cirkulär ekonomi; delningsekonomi; hållbar stadsutveckling; fixotek;

  Sammanfattning : Konsekvenserna av de påfrestningar människan utsätter jorden för blir alltmer påtagliga. En av dessa påfrestningar är den enorma resursanvändning som de moderna konsumtionssamhällena kräver och bygger på. LÄS MER

 2. 2. Kvalité i lärplattformar för högre utbildning

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :CALLISTO UTRIAINEN; [2017-09-04]
  Nyckelord :lärplattform; digitalisering; pedagogisk kvalité; pedagogisk kvalité;

  Sammanfattning : Denna uppsats hade ambitionen att belysa följande forskningsfråga: Vilka krav på kvalitéer ställer användare på en ny lärplattform (LMS) när de ombeds resonera utifrån vad de vill kunna göra som skulle förbättra och/eller utveckla verksamheten? Tidigare forskning har lyft fram olika kvalitéer hos LMS och jämförelser samt rangordning av olika system har gjorts. Man hyllar möjligheterna till kommunikation och kollaborativa ytor, och systemen med flest funktioner tenderar att väljas utan eftertanke om hur funktionerna ska bidra till lärandet. LÄS MER