Sökning: "kollektiv förvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kollektiv förvaltning.

 1. 1. The Participatory Process behind the Green Infrastructure Plan in Scania, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Anna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Participatory process; green infrastructure; forestry governance; forest management; collaborative governance; Scania southern Sweden ;

  Sammanfattning : This study explores stakeholders’ perceptions of the participation process of Green Infrastructure (GI) in Scania. Participation processes have become increasingly important and common in dealing with complex issues, especially within forestry. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöverföring mellan projektledare och upphandlare vid offentlig upphandling av byggentreprenader

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Alfred Pethrosson; [2021]
  Nyckelord :Public Procurement; Construction Contract; Knowledge Transfer; SECI; Organization; Offentlig upphandling; Byggentreprenader; Kunskapsöverföring; SECI;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling av byggentreprenader är en komplex process som involverar både generell kompetens inom upphandling relaterad till upphandlingsförfaranden enligt Lagen om offentlig upphandling och kompetens inom projektledning för att välja entreprenadform, ersättningsform, samverkansform och för att utforma tilldelningskriterier. En utveckling av upphandlingen förutsätter att projektledare, och upphandlare, samarbetar och är involverade i utvecklingsprocessen. LÄS MER

 3. 3. När musiken tystnar – en analys av bestämmelserna om de kollektiva förvaltningsorganisationernas avdrag från rättighetsintäkter för sociala-, kulturella- och utbildningsändamål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ivan Abrasevic; [2019]
  Nyckelord :immaterialrätt; upphovsrätt; musik; kollektiv förvaltning; avdrag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the introduction of the Collective Rights Management Directive (2014/26/EU), the EU's efforts to harmonize the area of collective rights management succeeded. The new digital environment had created a greater need for the EU to regulate the area and to contribute to all Member States based on the same rules. LÄS MER

 4. 4. Gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk : Om problematiken kring den territoriella upphovsrätten i förhållande till den gränslösa Internetmiljön på EU:s inre marknad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Anna Matson; Jessica Hirvijärvi; [2017]
  Nyckelord :Upphovsrätt;

  Sammanfattning : Gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk är och har varit ett oerhört komplext område. Därav införlivades år 2014 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden. LÄS MER

 5. 5. Att undvika en arktisk tragedi : Kollektiv förvaltning av fisket i Arktiska oceanens internationella vatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tomas Högberg; [2017]
  Nyckelord :Arctic; Tragedy of the commons; Fishery; Elinor Ostrom; Collective management; Arktis; Allmänningens tragedi; Fiske; Elinor Ostrom; Kollektiv förvaltning;

  Sammanfattning : In a time of climate change the Arctic region is undergoing rapid changes, and the decreasing sea ice cover is expected to draw increased commercial interests as The Arctic Ocean gets more accessible for resource exploitation. The central part of the ocean is common area, where, in theory, overfishing may result in a tragedy of the commons and related fish stocks collapse. LÄS MER