Sökning: "kollektiv identitet teori"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kollektiv identitet teori.

 1. 1. ”Jag är ju ändå främst forskare.” : – en etnografisk studie om organisationens identitet och den kollektiva gemenskapens betydelse för den sociala identiteten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Evelina Ohlsson; [2017]
  Nyckelord :social identitet; kollektiv identitet; organisationsidentitet; forskargemenskap; gränsdragning;

  Sammanfattning : I en föränderlig värld antar organisationer strategier för att överleva. En strategi är att ständigt förändras till sin omgivning via organisationsförändringar. Men samtidigt är vad man gör samt vem man gör något åt är en viktig del av den anställdas identifiering. LÄS MER

 2. 2. Identitetsskapande i matematik - fem elever syn på matematik och sig själva som matematiker

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Therese Alfredsson; [2015]
  Nyckelord :identitet; identitetsskapande; matematikutveckling; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Den matematiska identiteten och synen på sig själv som lärande i matematik spelar en betydande roll i en elevs matematiska utveckling. Palmer (2010, 2011) menar att den matematiska identiteten inte är statisk, utan omskapas ständigt, och den är beroende av situation och sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Kroppsaktivism på sociala medier : Användarnas upplevelser av sociala nätverkssidors roll i den svenska kroppsaktivismrörelsen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Rebecca Karlén; [2015]
  Nyckelord :KROPPSAKTIVISM; KROPPSACCEPTANS; SOCIALA MEDIER; SJÄLVPRESENTATION;

  Sammanfattning : In the media landscape year 2015 there is a overrepresentation of specific kinds of bodies. The discontent over this has resulted in a counteraction in the shape of a body activism movement. People have gathered on social networks sites where pictures of non-conforming bodies are being shared in the form of photographic self-portraits. LÄS MER

 4. 4. Institutionaliseringen av fotbollslaget : En kvalitativ studie om hur kollektiv kultur skapar utveckling och prestation inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Viktor Tsouplakis; [2015]
  Nyckelord :Kollektiv kultur; identitet; miljö; norm sammanhållning; utveckling och prestation samt fotboll.;

  Sammanfattning : Inledningsvis ämnade studien att undersöka betydelsen av sammanhållning samt dess processer i fotbollslag. Tidigt i studien upptäcktes det att endast bra sammanhållning var otillräckligt i de flesta nivåer av fotboll, utan det söktes något mer. Detta ledde till en kollektivistisk kultur som främjar utveckling och prestation. LÄS MER

 5. 5. Om man inte har Facebook så är man ingen : En studie om ungdomars onlineverklighet i förhållande till deras offlineverklighet med fokus på deltagande på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carolina Klugman; Martina Liström; [2014]
  Nyckelord :Bekräftelse; tillhörighet; kollektiv självkänsla; sociala medier; identifikation.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka ungdomars sociala medieanvändande och hur dessa påverkar dem då de är online och offline. Det som studien fokuserar på är införlivande av tillhörighetskänslor, kollektiv självkänsla och bekräftelse via sociala medier hos informanterna. LÄS MER