Sökning: "kollektiv process"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden kollektiv process.

 1. 1. Organisering i komplexitet : Gränsöverskridande samverkan, praktikaliteter och informellt arbete i strävan efter en socialt hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Miranda Kanon; [2020]
  Nyckelord :complexity; organizing; social sustainability; wicked problems; komplexitet; organisering; social hållbarhet; wicked problems;

  Sammanfattning : Bakgrund: Effekterna av det som kommit att kallas New Public Management, där offentliga verksamheter specialiserats i icke-överlappande roller och funktioner, gör det svårt att organisatoriskt hantera komplexa samhällsutmaningar. Hållbarhetsfrågor överskrider territoriella och organisatoriska gränser och dess lokala problem och lösningar utgör en del i en kollektiv och global utveckling. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av onboarding predicerar arbetsidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Malin Indal; Amanda Efraimsson; [2020]
  Nyckelord :Onboarding; Personal work identity; Collective work identity; Onboarding; Personlig arbetsidentitet; Kollektiv arbetsidentitet;

  Sammanfattning : Most organizations have some form of onboarding process, which is a longer process of an introduction for the new employees. Onboarding can be explained as a relationship between the talent of the new employee and the productivity of the organization. LÄS MER

 3. 3. Collective weaving of territories: Exploring diasporic identities with Latin American migrants

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Yénika Castillo Muñoz; [2020]
  Nyckelord :interaction design; design for decoloniality; decolonial design; Decolonising design; speculative design; chicano feminism; transnational feminism; migration; diasporic identitites; Latin America; codesign;

  Sammanfattning : Den här interaktionsdesign uppsatsen bidrar till en omgående diskussion på Avkoloniserande design. Särskild genom att utforska identiteter i diaspora med latinamerikanska migranter. LÄS MER

 4. 4. Operationalizing FAccT : A Case Study at the Swedish Tax Agency

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Daniel Jansson; Daniel Strallhofer; [2020]
  Nyckelord :Fairness; Accountability; Transparency; Algorithmic accountability; Bias; Framework; Machine learning; Case study; Rättvisa; Ansvarsskyldighet; Transparens; Algoritmisk ansvarsskyldighet; Ramverk; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Fairness, accountability and transparency (FAccT) in machine learning is an interdisciplinary area that concerns the design, development, deployment and maintenance of ethical AI and ML. Examples of research challenges in the field are detecting biased models, accountability issues that arise with systems that make decisions without human intervention or oversight, and the blackbox issues where decisions made by an AI system are untraceable. LÄS MER

 5. 5. Folkrörelse och värderingar : en studie av fyra medlemmar i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Szente; Jonatan J. Erikson; [2020]
  Nyckelord :Folkrörelse; Nykterhetsrörelse; IOGT-NTO; Värderingar; Rational Choice-teori.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet i samhällskunskap för ämneslärare syftar till att undersöka vilka anledningar som utgör grunder för fyra aktiva medlemmars anslutande till nykterhetsorganisationen IOGT-NTO, samt att analysera hur Colemans Rational Choice-teori kan förklara de fyra intervjuade individernas val att organisera sig i IOGT-NTO. Metoden som används för att besvara arbetets frågeställningar är fyra stycken enskilda intervjuer av semistrukturerad karaktär. LÄS MER