Sökning: "kollektiv process"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden kollektiv process.

 1. 1. Tvångsäktenskap och hederskultur i Sverige : En studie om det svenska bemötandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Emma Bohlin; Zarah Söderman; [2019]
  Nyckelord :honour culture; forced marriage; non-profit organisation; Swedish authorities; woman; Sweden; hederskultur; tvångsäktenskap; ideell organisation; myndigheter; kvinna; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att sprida ljus över det svenska bemötandet av den så kallade ‘hederskulturen’. Studien gör detta genom att undersöka svenska myndigheter och svenska ideella verksamheter, med ett distinkt fokus på kvinnan, och tvångsäktenskap som en del av den tidigare nämnda hederskulturen. LÄS MER

 2. 2. Arbetstagares upplevelse av ledarskap under en organisationsförändring i en kommun i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Sofia Hägglund; David Englund; [2019]
  Nyckelord :Organizational change; affinity; leadership; employee resistant; Organsiationsförändring; ledarskap; samhörighet; arbetstagare motstånd;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the employees' experience of the role leadership has had for their sense of affinity to the organization during an organizational change and the role the leadership has had for their attitude towards that change. The study is based on six interviews of employees who previously worked on two separate administrations and who, at the time of the interview, were merged into one sector. LÄS MER

 3. 3. Transmedialt berättande som marknadsföringsverktyg - En studie med deltagande design som arbetsprocess

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Albin Sturesson; Julia Hermansson; [2018]
  Nyckelord :transmedia; storytelling; marketing; campaign; participatory; engagement; collective intelligence; interaction; participatory design; transmedialt berättande; marknadsföringsverktyg; kampanj; deltagande; engagemang; kollektiv intelligens; interaktion; deltagande design;

  Sammanfattning : Det kan idag vara svårt för företag att engagera sin publik på grund av allt innehåll som ständigt publiceras. Transmedialt berättande har kommit att bli ett begrepp som tillåter publik att interagera med innehållet och sprida det vidare. LÄS MER

 4. 4. Bredband som katalysator för gemenskap och kollektivt handlande : en studie om bredbandsutbyggnadens sociala påverkan på lokalsamhället

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oscar Kanzler; [2018]
  Nyckelord :Socialt kapital; tillit; kollektiv handling; lokalsamhälle; byalag; lokal gemenskap; nätverk; bredband;

  Sammanfattning : Där ett kommersiellt eller kommunalt intresse för bredbandsutbyggnad saknas måste invånarna på landsbygden organisera sig om de önskar tillgång till en fiberanslutning. Detta kräver ett samarbete och tillit mellan invånarna för att lyckas driva ett bredbandsprojekt på egen hand. LÄS MER

 5. 5. En analys kring förbättringsmöjligheter av exteriör utformning på volymhus

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Emma Irevall; Sofia Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Industrial building; Modular housing; Exterior design; Facades; Architecture; Industriellt byggande; volymhus; exteriör utformning; fasader; arkitektur;

  Sammanfattning : Purpose: Industrial built modular housing is an off-site construction type, which means the modules are built in a factory and transported to the building site for assembly. The modules are built on an assembly line in a standardized and rationalized process. LÄS MER