Sökning: "kollektiv vara"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden kollektiv vara.

 1. 1. "Herre, hör vår bön" : kyrkans förbön i Svenska kyrkans kyrkohandböcker 1942, 1986 och 2017

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Christina Hedin; [2022]
  Nyckelord :liturgistudier; Svenska kyrkan; Kyrkans förbön; ecklesiologi;

  Sammanfattning : Jag har i denna uppsats gjort en jämförande undersökning av kyrkohandböckerna från 1942, 1986 och 2017 kring instruktioner om förbönsmomentet. Genom en innehållsanalys av instruktioner och av de färdigformulerande bönerna har jag sökt efter likheter och skillnader under några teman jag valt: Gud, människan, kyrkan. LÄS MER

 2. 2. Transaktionskostnader, skogsbränder och offentlig upphandling : Hur kan skogsbrandsberedskapen upphandlas mer effektivt?

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Stynsberg; [2021]
  Nyckelord :transaktionskostnad; skogsbrand; offentlig upphandling; helikopter; komparativ analys;

  Sammanfattning : Skogsbrandsberedskap är en kollektiv vara och har alltid levererats av statliga, regionala eller kommunala aktörer. Effektiviteten hos dessa har på senare år satts på prov då den globala uppvärmningen har gett upphov till fler skogsbränder som har härjat runt om i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Hållbar mobilitet under covid-19 pandemin -En induktiv studie om arbetspendling med kollektiva färdmedel i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jonathan Eriksson; Sara Mellberg; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; commuting; public transport; mobility; Covid-19; arbetspendling; kollektivtrafik; mobilitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka arbetspendling med kollektiva färdmedel i VästraGötalandsregionen under covid-19-pandemin samt faktorer som spelar in vid val av kollektiv trafik som färdmedel för att förklara eventuell påverkan på mobilitet. De frågeställningar som besvarats är: 1. LÄS MER

 4. 4. Är kommunernas avkastning från dess bostadsaktiebolag marknadsmässig? - En kartläggning och jämförelse över perioden 2011–2018

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Petersson Keil; Sofia Rågmark; [2021]
  Nyckelord :Allmännyttan; värdeöverföring; avkastning; kommunala bostadsaktiebolag; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Real estate companies owned by Swedish municipalities, together with certain foundations, constitute what we call Allmännyttan. Allmännyttan is one of our municipalities’ most important tools for promoting public housing and is regulated by the law, abbreviated Allbolagen (SFS 2010:879). LÄS MER

 5. 5. Finner verkligen bilförsäljare arbetsmotivation genom att gå över lik? : En förklarande kollektiv fallstudie av kompensationssystemets påverkan på bilförsäljares arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alva Gustafsson; Lovisa Bogdanoff; [2021]
  Nyckelord :Kompensationssystem; arbetsmotivation; bilförsäljare; Maslows behovstrappa; Herzbergs tvåfaktorsteori; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Ett företagsekonomiskt problem är att organisationer måste bibehålla och ökamedarbetarproduktiveten för att vara lönsamma och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.Organisationer kan med hjälp av kompensationssystem skapa förutsättningar för att kopplaorganisatoriska mål med medarbetares arbetsmotivation och produktivitet, vilket leder fram tillsyftet för denna studie, som är att förklara i vilken utsträckning kompensationssystem motiverarsäljare inom bilförsäljningsbranschen i Jönköping samt identifiera om ytterligare faktorer påarbetsplatsen kan påverka säljares arbetsmotivation. LÄS MER