Sökning: "kollektiva lägenheter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kollektiva lägenheter.

 1. 1. BO- en historisk och arkitektonisk undersökning av kollektiva boendeforme

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Klara Jonsson; Hanna Skog; [2018]
  Nyckelord :kollektiva lägenheter; kollektivhus; bostadsbrist; bostadsbyggande; flerbostadshus; Gröndal; Stockholm;

  Sammanfattning : Som ett svar på de krav som ställs på dagens bostadsmarknad har kollektivhushybriden BO ritats med ambitionen att skapa en ny typ av hållbart boende. Bostadsmarknaden idag präglas i stor utsträckning av bostadsbrist, vilket uppbringar nya förutsättningar för bostadsbyggandet. LÄS MER

 2. 2. Hyresgästinflytande vid ombyggnation. Bostadshyresgästens reella besittningsskydd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludvig Hansson; [2016-03-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de så kallade rekordåren, 1961-1974, byggdes över 1,4 miljoner bostadslägenheter, motsvarande närmare hälften av de allmännyttiga bostadsbolagens totala bostadsbestånd. Dessa lägenheter är kända för att vara välplanerade och ändamålsenliga men flertalet är i stort behov av teknisk upprustning och energieffektivisering. LÄS MER

 3. 3. Kommunalki & Cottages : En beskrivning och hedonisk analys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andrei Svensson; [2007]
  Nyckelord :Hedonisk prisbildning; bostadspriser; Ryssland; Petersburg;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver bostadsmarknaden i S:t Petersburg i två delar. Den första redogör för dess uppbyggnad i termer av arkitektur, stadsdelar och ägande – inklusive det rätt unika bostadsformen kommunalka – kollektiva lägenheter där individer äger enstaka rum och delar på kök och badrum. LÄS MER