Sökning: "kollektivhus"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet kollektivhus.

 1. 1. BO- en historisk och arkitektonisk undersökning av kollektiva boendeforme

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Klara Jonsson; Hanna Skog; [2018]
  Nyckelord :kollektiva lägenheter; kollektivhus; bostadsbrist; bostadsbyggande; flerbostadshus; Gröndal; Stockholm;

  Sammanfattning : Som ett svar på de krav som ställs på dagens bostadsmarknad har kollektivhushybriden BO ritats med ambitionen att skapa en ny typ av hållbart boende. Bostadsmarknaden idag präglas i stor utsträckning av bostadsbrist, vilket uppbringar nya förutsättningar för bostadsbyggandet. LÄS MER

 2. 2. Ålderstrappan : Ett kollektivhus för äldre

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anna Lagercrantz; [2018]
  Nyckelord :Äldre; Äldreomsorg; Birkavägen; Nacka; Järla; Bogemenskap; Kollektivhus; Kollektivboende;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen kommer behöva förändras när de som är i arbetsför ålder utgör en mindre del av befolkningen. Genom projektet utforskas hur ett kollektivboende som resurssparande boendeform kan se ut för en åldrande befolkning. LÄS MER

 3. 3. Det Hyperindividualiserade kollektivhuset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Ekeroos; [2015]
  Nyckelord :individualisering; sociala rörelser; kollektivhus; gemenskap; kollektiva identiteter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The collective housing movement in Sweden has undergone a lot of changes since it started in the 1930s. It has identified different problems over the years, but the solution has always remained the same. LÄS MER

 4. 4. Kamp i Trevnaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Daniel Möller; [2013]
  Nyckelord :interaktion; kamp; Kollektivhus i Malmö; konflikt; MKB Fastighets AB; sammanhållning; Georg Simmel; konkurrens; byggprojekt; samverkansentreprenad; Social Sciences;

  Sammanfattning : I projekt Kv. Trevnaden har Malmös kommunala bostadsbolag samarbetat med en ideell förening för att bygga ett kollektivhus. LÄS MER

 5. 5. Collaborative Housing in Tyresö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :AnnaMaria Berggren Eriksson; [2013]
  Nyckelord :collaborative housing; co-housing; Tyresö; kollektivhus; boende; bostäder; Tyresö;

  Sammanfattning : “When I became a single parent I started fantasising about a living concept where neighbours would help each other with the everyday practicalities like cooking, picking up the kids from daycare etcetera.”“I dream of this large, welcoming, living room where your friends will pass by and maybe stay for a chat. LÄS MER