Sökning: "kollektivtrafik"

Visar resultat 1 - 5 av 537 uppsatser innehållade ordet kollektivtrafik.

 1. 1. Grätzltransformation - Implementing the Superblock 2.0

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Katharina Deisting; [2022]
  Nyckelord :Superblock HumanScale Transformation TacticalUrbanism Climateadaptation ; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) report published in 2021 shows that global warming and its consequences progress at a rapid rate. (Masson-Delmotte, V. et al. 2021, p. LÄS MER

 2. 2. Kriterier för ett attraktivt resecentrum till stöd för ett hållbart resande : En förstudie om östra delen av Luleå centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sandra Dany; [2022]
  Nyckelord :Travel center; Sustainable transport; Traffic planning; Public transport; Winter; Resecentrum; Hållbara transporter; Trafikplanering; Kollektivtrafik; Vinter;

  Sammanfattning : För att främja hållbar utveckling är regeringens strategi att ha tillgängliga stadsmiljöer där hållbara transporter prioriteras. Det kräver en god samhällsplanering och transportsystemets uppbyggnad får en väsentlig uppgift att substituera bilanvändandet mot miljövänligare alternativ. LÄS MER

 3. 3. En studie över biometriska system inombusstrafiken, ur passagerarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jansson Arvid; [2022]
  Nyckelord :Biometri; Biometriska system; Automatic Passenger Counting; kollektivtrafik; APC;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka om en möjlig framgångsrik implementering avett biometriskt system kommer att leda till ett ökat anat resenärer som använder bussbolagetstjänster, utifrån passagerarperspektiv. I studien undersöker jag vilken typ av biometriskt system som är mest troligt att bliaccepterat av busspassagerarna och vad det kan bero på, hur bussbolaget kan marknadsförabiometriska system till passagerarna för att skapa mer värde för passagerarna samtundersöker hur kunderna anser att bussbolaget kan agera för att busspassagerarna skaacceptera ett biometriskt system. LÄS MER

 4. 4. How the Choice of Primary Treatment Affects the Biogas Potential of Primary Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Fanny Blom; [2022]
  Nyckelord :wastewater treatment; primary treatment; biogas potential; primary settling treatment; rotating belt filter; chemically enhanced primary treatment; environmental engineering; water resources engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global heating has resulted in rising temperatures and more extreme weather conditions around the world. In combination with increasing energy demands, this has led to an increasing demand of renewable energy. One option is utilizing the wastewater to produce biogas. There-fore, wastewater can be seen as a resource rather than waste. LÄS MER

 5. 5. Presentera lägesbilder på kollektivtrafiken genom dashboards

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hanna Rundlöf; [2022]
  Nyckelord :Business intelligence; dashboard; indikator; kris; krisberedskap; kollektivtrafik; lägesbild; samhällsviktig funktion; samhällsviktig verksamhet;

  Sammanfattning : Samhället påverkas av kriser. Störningar i kollektivtrafiken påverkar samhällsviktiga resor, vilka kan identifieras som exempelvis hälso-och sjukvårdspersonals resor till arbetet. I det svenska samhällets krisberedskap skapas lägesbilder för att skapa en helhetsbild och förståelse av en kris. LÄS MER