Sökning: "kollisionskontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kollisionskontroll.

 1. 1. Konsekvensen av sena ändringar i byggproduktionen : En utredning av ändrings-PM under produktionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Madelene Iveros; Åsa Linde; [2019]
  Nyckelord :Discipline; construction documents; outsourcing; production; project; revision memo; Bygghandling; disciplin; entreprenad; produktion; projekt; ändrings-PM;

  Sammanfattning : This thesis project examines changes to building documents during the product development in the construction process, which is referred as revision memos in this report. The study is made in cooperation with Serneke and is therefore limited to project within this company. LÄS MER

 2. 2. BIM i produktion - Var står vi idag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Isabell Magnusson; [2017]
  Nyckelord :BIM; Byggnadsinformationsmodellering; implementering; 3D; kollisionskontroll; samordning; visualisering; detaljeringsgrad; utbildning; ekonomi; tid; intresse.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet kartlägger hur BIM i dagsläget används ute på arbetsplatserna samt vad det är som behöver förändras för ett ökat och mer effektivt användande av BIM i produktion. Studien visar att man snarare arbetar med 3D än med BIM, då modellen har ett ytterst begränsat eller obefintligt informationsinnehåll. LÄS MER

 3. 3. 4D-Simulering för tids- och produktionsplanering av ett anläggningsprojekt

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anna Jakobsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ¨ I dagsläget sker det stora förändringar inom bygg- och anläggningsbranschen. De höga byggkostnaderna medför att branschen måste utveckla nya metoder för att effektivisera byggprocessen som på sikt leder till minskade kostnader och ökad lönsamhet för alla aktörer. LÄS MER

 4. 4. Integrering av BIM i byggproduktionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Malin Svensson; Johanna Larsson; [2015]
  Nyckelord :BIM; byggproduktion; integrering; organisatoriska förändringar; samverkan; kollisionskontroll; linjeorganisation; omedelbara fördelar; förändringsprocess;

  Sammanfattning : BIM is a tool with great potentials within several fields of application, but despite this there are still doubts about the possibilities to take on and integrate the use of BIM, especially in the building production. Lack of interest, complex applications and the need to reorganize processes are complicating the integration. LÄS MER

 5. 5. Användning av BIM-modeller vid kommunikation mellan olika parter

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Bassam Hamoud; Subeyr Yassin; [2013]
  Nyckelord :BIM; BIM-model; BIM-project; communication; collisioncontrol; Trafikverket; BIM; BIM-modell; BIM-projekt; kommunikation; kollisionskontroll; Trafikverket;

  Sammanfattning : Trafikverket vill ta reda på hur de skaimplementera BIM (Building information modeling) som ett arbetssätt i sinorganisation vid projektering, byggande och förvaltning. Syftet med det härexamensarbetet är att ta reda på hur Trafikverket kommunicerar med BIM-modelleridag och hur man kan utvecklas. LÄS MER