Sökning: "kollo"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kollo.

 1. 1. LSS-kollo - en kvalitativ undersökning av föräldrars upplevelse av att ha sitt barn på kollo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Thorold; Sabina Ekberg; [2019]
  Nyckelord :LSS; kollo; LSS-kollo; korttidsvistelse; avlastning; stödinsats; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att nå fördjupad förståelse för hur kollo som LSS-insats upplevs av föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Föräldrarnas uppfattning om barnets och eventuella syskons upplevelse var också av intresse. LÄS MER

 2. 2. Sommarkollo Sundsro : Nutida kollo på historiska barnens ö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Daniela Melzer; [2011]
  Nyckelord :Sommarkollo;

  Sammanfattning : Ett uppdaterat och nutida sommarkollo som är anpassat för dagens standard och sätt att leva. På en övergiven pojkkoloni på Barnens ö i Roslagen skapas ett detta nya sommarkollo i samspel med landskapet... LÄS MER

 3. 3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Jennifer Sternberg; [2007]
  Nyckelord :Kamratsvårigheter; Terapikolonier; CIPF; ”Jag tycker jag är”;

  Sammanfattning : I samarbete med Terapikolonier AB väcktes intresset för att följa upp de barn som kom ut till kollo sommaren 2006. Syftet med uppsatsen är att genom för- och eftermätningar se om barnen utvecklats efter kollo när det gäller syn på vänskap, självförtroende och social förmåga. LÄS MER