Sökning: "kollokationer"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet kollokationer.

 1. 1. A Beautiful Wife Makes a Happy Husband : A CADS-based study on collocates to ‘husband’ and ‘wife’ throughout times in both movies and contemporary culture

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Collocates; Corpus; Husband; Wife; The Movie Corpus; The Corpus of Historical American English; CADS; kollokationer; korpuslingvistik; make; maka; the Movie Corpus; The Corpus of Historical American English; CADS;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate the differences between what collocations are used for ‘husband’ and ‘wife’ in films and contemporary culture. The comparison spans through different decades and the decades will also be compared and analysed. LÄS MER

 2. 2. Verb och deras ideofoner i japansk bloggtext

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Magnus Ahltorp; [2020]
  Nyckelord :ideophones; Japanese; adverbs; collocations; ideofoner; japanska; adverb; kollokationer;

  Sammanfattning : Ideofoner används flitigt i japanska och är viktiga att lära sig men bjuder på stora svårigheter för andraspråkstalare. Den här studien undersöker vilka sammanhang japanska ideofoner används i, specifikt vilka verb som ofta modifieras av ideofoner och vilka dessa ideofoner är. LÄS MER

 3. 3. Inte ett dugg eller bara nästan inte : en korpusanalys av kollokationer med partikeln vůbec i tjeckiskan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Ingrid Lindgren Andrén; [2020]
  Nyckelord :Korpusanalys; partiklar; kollokationer; tjeckiska; skriftspråk; talspråk.;

  Sammanfattning : I den här undersökningen studeras hur den tjeckiska partikeln vůbec används i kollokationer där den ursprungliga absoluta betydelsen begränsas. De ord som undersökts i kombination med vůbec är skoro, téměř, málem, takřka och bezmála, som alla kan översättas med ’nästan’. LÄS MER

 4. 4. Domänen SVÅRIGHETER i svenska bloggtexter : Det svåra, hårda, tunga och komplicerade livet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Louise Andersson Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Svårigheter; adjektiv; metaforer; kollokationer; korpuslingvistik;

  Sammanfattning : Ett ord kan ha flera betydelser, vilket innebär att betydelsen är beroende av kontexten där ordet används. I denna korpusbaserade studie undersöks adjektiven svår, komplicerad, hård och tung som, antingen i sin grundläggande eller metaforiska betydelse, relaterar till den semantiska domänen SVÅRIGHETER. LÄS MER

 5. 5. "Många synder på nacken" : Elevers bruk av kollokationer och idiom i nationella provets skriftliga del i svenska och svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ida Johagen; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kollokation; idiom; konstruktion; nationella prov;

  Sammanfattning : Kollokationer och idiom är konventionaliserade fraser som andraspråkstalare har större svårighet att förstå och producera än förstaspråkstalare. Studien undersöker bruket av kollokationer och idiom i skriftlig produktion hos elever som läser svenska som andraspråk och elever som läser svenska. LÄS MER