Sökning: "kolonialtiden australien"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kolonialtiden australien.

  1. 1. Aboriginerna - andraklassens medborgare? Etnisk diskriminering i ett multikulturellt samhälle

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Natasja Persson; Frida Leim; [2005]
    Nyckelord :diskriminering; multikulturalism; ursprungsbefolkning; medborgarskap; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Abstract Aboriginerna i Australien har sedan kolonialtiden blivit diskriminerade och har trots sitt relativt nyvunna medborgarskap inte blivit fullständigt upptagna i samhället. Vi undersöker i denna studie huruvida diskrimineringen av denna ursprungsbefolkning kan förstås utifrån delar av genusforskaren Nira Yuval-Davis medborgarskapsteori som förordar en flerskiftkonstruktion för att resonera kring medborgarskapet. LÄS MER