Sökning: "kolorektal cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kolorektal cancer.

 1. 1. Patienters upplevelse av Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) vid kolorektalkirurgi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Märta Elgh; Maria Hansen; [2019]
  Nyckelord :Enhanced Recovery After Surgery ERAS ; kirurgi; kolorektal; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) är ett vårdprogram skapat för att förbättra återhämtning och minska kroppens stresspåslag efter kirurgi. Det första ERAS- programmet utvecklades år 2012 för kolorektalkirurgi.  Kolorektalcancer drabbar ca 6 400 personer/år i Sverige, och ca 2 600 personer dör årligen. LÄS MER

 2. 2. Preoperativ information inför cancerkirurgi : - Patienters erfarenheter- En kvalitativ deskriptiv intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Nursing; colo-rectal cancer; patient´s needs of preoperative information.; Personcentrerad vård; kolorektal-kirurgi; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inför ett kirurgiskt ingrepp erhålls information kring pre/intra/post – operativa rutiner. Det är inte helt klarlagt hur patienter uppfattar och kan ta till sig denna information. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av preoperativ information inför kolo-rektal cancer kirurgi. LÄS MER

 3. 3. Kunskap,frågor och svar om egenvårdsråd gällande kost till patienter med kolorektal cancersjukdom : En intervjustudie med sjuksköterskor på kirurgisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindqvist; Mikaela Viksell; [2018]
  Nyckelord :Dietary advice; Colorectal cancer; Self-care; Qualitative Interview study; Kostråd; kolorektal cancer; egenvård; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktuell forskning lyfter kostens betydelse för tillfrisknande vid kolorektal cancersjukdom och föreslår kostbehandling som ett kompletterande behandlingsalternativ. Trots detta finns osäkerhet hos både patienter och sjuksköterskor om egenvårdsråd gällande kost vid utskrivning från kirurgisk vårdavdelning. LÄS MER

 4. 4. Transtyretin som biomarkör för nutritionsstatus vid utredning för kolorektalcancer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Nicklasson Josephine; [2017-06-16]
  Nyckelord :Transtyretin; biomarkör; nutritionsstatus; kolorektal; cancer; malnutrition; kroppssammansättning; energi; protein; FFMI; Transthyretin; biomarker; nutritional status; colorectal; malnutrition; body composition; energy;

  Sammanfattning : Title:Transthyretin as a biomarker for nutritional status during investigation for colorectal cancerCourse:MED730, Research thesis in Clinical Nutrition, 30 ECTSLevel:Second CycleSemester/year:St 2017Supervisor:Frode Slinde och Alexandra VulcanExaminer:Heléne Bertéus ForslundKeywords:Transthyretin, biomarker, nutritional status, colorectal, cancer, malnutrition, body composition, energy, protein, FFMIBackground:Malnutrition is common in colorectal cancer, as well as loss of muscle mass without concurrent major weight loss. Assessment of nutritional status may thus be misleading, with a risk of overlooking malnourished individuals. LÄS MER

 5. 5. Att leva med känselbiverkningar – efter cytostatikabehandling vid kolorektal cancer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Andersson; Marie-Louise Larsson; [2016-05-04]
  Nyckelord :Känselbiverkningar; kolorektal cancer; patientupplevelser; cytostatikabehandling; onkologisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Many people are affected by longterm side effects like neuropathy after adjuvant chemotherapy for colorectal cancer, in some studies more than 80 percent. The side effects are often permanent and there is no clinical evidence for treatment or palliation. LÄS MER