Sökning: "kolorektalcancer"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet kolorektalcancer.

 1. 1. Upplevelse av skriftlig information inför självständig bortkoppling av cytostatikapump

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Lindgren; Jonna Midborn; [2021-06-28]
  Nyckelord :Egenvård; cytostatikabehandling; patientutbildning; onkologi; personcentrerad vård; kolorektalcancer; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolorektalcancer är den tredje största cancerformen globalt och nationellt och tackvare nya behandlingsformer lever personer med kolorektalcancer längre med sin sjukdom.Behandling med cytostatikainfusion är vanligt. LÄS MER

 2. 2. Personers erfarenheter av att leva med tarmstomi - kvalitativ litteraturstudie : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Aleen Mohamed; [2021]
  Nyckelord :Body change; experiences; intestinnal ostomy and nurse; Kroppsförändringar; sjuksköterska; tarmstomi och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tarmstomi är ett kirurgiskt ingrepp där en konstgjord öppning görs på buken där en liten del av tarmen hamnar utanpå huden. På det sättet avlastas tarmarna och flödet hamnar i en extern påse. Behovet av stomi kan bero på bland annat inflammatoriska tarmsjukdomar, trauma och kolorektalcancer. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att diagnostiseras med kolorektalcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Therese Ekblom; [2021]
  Nyckelord :Colorectal neoplasms; diagnosis; experience; patient and referral; Diagnos; kolorektalcancer; patient; upplevelser och remiss;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolorektalcancer är en av världens vanligaste cancersjukdomarna i världen. Sjuksköterskans roll när en patient får ett diagnosbesked är att stötta, informera och lyssna. Sjuksköterskor upplever dock svårigheter med att bemöta patienter i samband med diagnsobeskedet. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av tre olika metoder för Van Gieson Elastin färgning på Kolorektalcancer i syfte att identifiera venös invasion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Behrouz Moradi; [2021]
  Nyckelord :Elastin staining; colorectal cancer; evaluation; Wilcoxon -Mann-Whitneys U-test; Elastinfärgning; kolorektalcancer; utvärdering; Wilcoxon -Mann-Whitneys U-test;

  Sammanfattning : Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige där storkärls invasion, venös invasion (VI), är en viktig prognostisk indikator. Noggrann bedömning av VI är särskilt viktigt för patienter med kolorektal cancer i stadium II eftersom det kan påverka beslutet att erbjuda adjuvant behandling. LÄS MER

 5. 5. Överlevnad efter kirurgisk behandling av kolorektala levermetastaser iÖrebro – en retrospektiv studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Rami Hammadi; [2021]
  Nyckelord :kolorektalcancer; levermetastaser; levermetastaskirurgi; överlevnad; Örebro;

  Sammanfattning : Bakgrund: Levermetastaskirurgi förbättrar överlevnaden och är den enda kurativabehandlingen vid kolorektala levermetastaser (CRLM). I Sverige är det ungefär var sjättepatient med CRLM som genomgår levermetastaskirurgi med en fem-årsöverlevnad på över50%. LÄS MER