Sökning: "kolv"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet kolv.

 1. 1. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 2. 2. Pharmaceutical Quality and Syringeabilityof Pre-filled Syringes : An explorative study on the effect of different syringe barrel andplunger combinations on a proteinaceous pharmaceutical.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Emma Sevegran; [2020]
  Nyckelord :Pre-filled syringes; protein aggregation; break loose; gliding force; pharmaceutical quality; subvisible particles; silicone oil; barrel; plunger;

  Sammanfattning : 4AbstractA pre-filled syringe consists of a number of different components and materials e.g. glass, polymer and silicone oil, which will, in various degrees, interact with the pharmaceutical protein and excipients contained within. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av kylkompressorer : Baserad på katalogdata från kompressortillverkare

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emma Byström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten ämnar kartlägga beteendet för de vanligaste typerna av kylkompressorer, vid användning av köldmedier med låg GWP (global warming potential) under olika driftsförhållanden, samt att tillgängliggöra denna kartläggning i form av diagram och tabeller. Av de parametrar som utgör kartläggningen, så ligger huvudfokus på den isentropiska och volymetriska verkningsgraden. LÄS MER

 4. 4. Optimization of pneumatic activity sensor : Development of a low friction seal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rickard Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, the development of a new type of seal is presented along with the steps taken to attain the conclusive design. The results are presented in this paper as a cross-sectioned CAD-model along with the selection of materials and suggestions for future work. LÄS MER

 5. 5. Development of a Mechanical System to Dynamically Calibrate Pressure Sensors using a Vibrating Liquid Column

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Mugisha Macbeth Ruhweza; [2017]
  Nyckelord :Dynamic calibration; working liquid; pressure sensor; liquid column; Dynamisk kalibrering; arbetsvätska; trycksensor; vätskepelare;

  Sammanfattning : This report describes a simple mechanical system developed for producing dynamic pressures of up to 50 kPa from zero-to-peak and over the frequency range 0-58 Hz. The system is constructed for dynamic calibration of pressure sensors and consists of an open tube, 30 cm in height, mounted vertically on the support plate. LÄS MER