Sökning: "kolvstång"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kolvstång.

 1. 1. Lägesställare med I/P-omvandlare som alternativ

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Ahrnens; [2016]
  Nyckelord :Produktutveckling Lägesställare;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett projekt som startats på uppdrag av Lennart Proper, Aspervall Instruments AB. Projektet behandlar utvecklingen av Aspervalls pneumatiska ställdon, ASPEdonet och är en del av kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, MSGC17. LÄS MER

 2. 2. Ledtidsreduktion genom värdeflödesanalys : Analys och förbättring av ett produktionsflöde

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Karl Wall; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wipro Infrastructure Engineering i Östersund, tillverkare av hydraulcylindrar, vill anpassa tillverkningen av två högvolymsprodukter i det manuella produktionsflödet genom resurssnålare tillverkning för att möta det nya kundkravet om en ledtid på 48 timmar mot tidigare ledtid på 10 arbetsdagar.Produktionen av hydraulcylindrarna Reach och Sideshift kan delas in i en sekvens om fyra processteg; maskinbearbetning av cylinderrör och kolvstång, svetsning, montering och slutligen lackering och packning. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av testrigg för moderna ångexpandrar

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Klas Schjelderup; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report summarize what have been done during the Master of Science Thesis that Klas Schjelderup has written for the company RANOTOR Utvecklings AB. The company is developing modern steam engines and this work should develop a machine to perform tests on a new type of piston seal that hopefully could be used in the future. LÄS MER

 4. 4. Moderna ångmotorer : kolvstångens elastiska egenskaper

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Joen Jarl; Emil Olofsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta projekt har en kolvstång i en axialkolvmotor utretts i ett hållfasthetstekniskt syfte. En modell har ställts upp och simulerats med hjälp av ett FEM-program. Problemet har även analyserats analytiskt för att kunna verifiera datormodellen. LÄS MER

 5. 5. Konstruktionstudie av en ångexpander

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel Asplund; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis applies to a novel steam expander, one part of a steam engine system, a wobble plateengine. The piston in the expander moves axially with the outgoing rotating shaft and is locatedon a plate, why the engine type is called axial engine. LÄS MER