Sökning: "komatsu forest"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden komatsu forest.

 1. 1. Konceptförslag för flexibla lastsystem på skotare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Hultbäck; [2021]
  Nyckelord :Skogsmaskin; skotare; lastsystem;

  Sammanfattning : The project was commissioned by Komatsu Forest, which is one of the world's largest manufacturers of forest machines. At present, Komatsu Forest offers several different types of banks and supports when buying a forwarder. In this way, the customer can adapt the cargo space for the purpose for which the machine is to be used. LÄS MER

 2. 2. Design of energy storage application for forest harvester

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Samuel Hedström; [2020]
  Nyckelord :Harvester; Komatsu forest; Hydraulics; Accumulator Energy storage; Hybrid;

  Sammanfattning : Komatsu Forest AB in Umeå saw an opportunity to increase performance during fast varying loads, e.g., when starting to feed after the felling cut, that proved more difficult to reach with their new line of stage V forest harvesters. LÄS MER

 3. 3. DEVELOPMENT OF FATIGUE TESTING METHOD OF FORWARDER BUNK

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Tonie Isaksson; [2019]
  Nyckelord :fatigue; test; design; forwarder; mechanics; structural; machinery; strength; stress; strain;

  Sammanfattning : The fatigue phenomena is one of the most common causes of failures in structural mechanics and is due to repeatedly applied loads. Komatsu Forest AB, one of the largest manufacturers of forest machines on planet Earth was in need of a fatigue life test of a forwarder bunk which exposes the bunk in a realistic way. LÄS MER

 4. 4. Alternative Test Methods for Mine Trucks and Loaders to Reduce Environmental Impact, Improve Lead Time and Productivity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Petter Aksnes; [2019]
  Nyckelord :operations development; deviations; wastes; production flow; machine testing; verksamhetsutveckling; avvikelser; slöserier; produktionsflöde; maskinprovning;

  Sammanfattning : Epiroc manufactures and develops equipment for the mining and infrastructure industry. This thesis has been performed at Epiroc Underground Rock Excavation (URE) in Örebro, the company’s largest production unit for underground machines. In this project MH machines (material handling) have been investigated, i.e loaders and trucks. LÄS MER

 5. 5. Kostnadsanalys av ekologisk kompensation : en studie av förflyttning av död ved vid Aitikgruvan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Malin Söderlind; [2018]
  Nyckelord :arbetsmetodik; tidsåtgång; produktivitet; känslighetsanalys; Komatsu 865; Scania R440; Terri ATD;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald är viktig för att upprätthålla funktionella ekosystem. Ekologisk kompensation är en ny metod som används för att stoppa nettoförlusten av biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänster. LÄS MER