Sökning: "kombinerade vapen"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden kombinerade vapen.

 1. 1. Avståndslagda stridsvagnsminors förutsättningar i öppen respektive betäckt terräng i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Albin Andersson; [2022]
  Nyckelord :Scatterable mines; Combined Arms; Open terrain; Dense forest; Remote Anti-Armor Mine System RAAM ; Kombinerade vapen; Avståndslagda minor; Öppen terräng; Betäckt terräng; Remote Anti- Armor Mine System RAAM ;

  Sammanfattning : Stridsvagnsminan har varit ett vapen sedan 1916 och därefter har minan tillfört ytterligare en dimension till striden. Minorna har utvecklats under åren och blivit mer avancerade och fler system har möjlighet att placera ut minor. LÄS MER

 2. 2. Kan kombinerade vapen förklara framgång på taktisk nivå?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Carl-Johan Ribberström; [2021]
  Nyckelord :kombinerade vapen; Robert Leonhard; Operation Desert Storm; Yom Kippur-kriget; taktisk framgång;

  Sammanfattning : Recent aggressions and geopolitical insecurities in the Baltic region have made it necessary for the Swedish armed forces to change their focus from an international defense policy to a territorial defense strategy. This change focuses mainly on strengthening the defensive capabilities of the Swedish armed Forces by reshaping the brigade structures with a focus on combined arms warfare in conjunction to maneuver warfare. LÄS MER

 3. 3. Kombinerade vapen i en småstatskontext : En teoriprövande fallstudie med sexdagarskriget och andra Libanonkriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Rasteby; [2021]
  Nyckelord :Robert Leonhard; kombinerade vapen; småstat; Israel; sexdagarskriget; andra Libanonkriget;

  Sammanfattning : This study examines the theory of Robert Leonhard about combined arms and in what extent it can explain the outcome of the Six-day war and the second Lebanon war. Since both the Six-day war and the second Lebanon war involved Israel but the outcome differs, a gap and the need for further studies appears. LÄS MER

 4. 4. Värdering av minor för mekaniserad strid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Fred Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Landmines; Antitank mines; Mine deploying methods; Simulation; Combat effectiveness; Combined-arms; Maneuver warfare; landminor; stridsvagnsminor; utläggningsmetoder; simulering; effektmått; kombinerade vapen; manöverkrigföring;

  Sammanfattning : Stridsvagnsminans utveckling i helhet har under de senaste 20 åren mer eller mindre stått still. I försvarsberedningens slutrapport Värnkraft beskrivs fördröjande fältarbeten med minor som ett av de prioriterade områdena för Försvarsmaktens ingenjörförband. LÄS MER

 5. 5. Hur kan kombinerade vapen leda till taktisk framgång? : en teoriprövande fallstudie om taktisk framgång med hjälp av kombinerade vapen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Isa Somi; [2020]
  Nyckelord :kombinerade vapen; taktisk framgång; Robert Leonhard; Sinaihalvön; Operation Gazelle;

  Sammanfattning : A combination of global insecurity and recent aggressions within European borders has forced the Swedish Armed Forces to change its focus back to territorial defense. With this change in focus an increase in armed capabilities especially within rebuilding and reshaping the brigades with focus on the application of combined arms within maneuver warfare has been identified. LÄS MER