Sökning: "kombucha"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kombucha.

 1. 1. Ledtidsreducering genom värdeflödeskartläggning : Fallstudie på Humm Kombucha

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Joel Östman; Andreas Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Ledtid; förbättringsverktyg; värdeflödeskartläggning.;

  Sammanfattning : Organizations striving to grow competitive in the market must today achieve or maintain high productivity, produce the right products, in the right quantity at the right time with high delivery precision to cope with it. By applying effective improvement tools, organizations can reduce lead times, thus achieving higher productivity and quality, which in the long run contributes to lead-time reduction and cost savings. LÄS MER

 2. 2. The effect of the fermented tea beverage kombucha on the gut microflora

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Hanna Bergström; [2018]
  Nyckelord :probiotics; kombucha; gut microbiota; human trial; fermented beverage; microbiome; gut flora; food technology; livsmedelsteknologi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Introduction The fermented tea drink kombucha has gained large popularity over the past years. It has been praised for its nutritional content, organic acids and living community of beneficial bacteria. LÄS MER

 3. 3. THE BABY BUCHA PROJECT

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Anna Ting Möller; [2018]
  Nyckelord :Textile; adoption; kombucha; Kombucha; textil; adoption;

  Sammanfattning : For my bachelor's project, I am confronting the feelings of being transnationally adopted. I do not see adoption as a ”win-win” situation, and I would like people to both think critically about it and question its glorification. LÄS MER

 4. 4. Kan vi odla våra egna kläder? : En undersökning av bakteriell cellulosa och dessförbättringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristoffer Hedlöf; Hanna Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Kombucha; bacterial cellulose; water repellent; BC-membrane; hydrophobic; hydrophilic; wax treatment; Kombucha; bakteriell cellulosa; BC; vattenavvisning; BC-membran; hydrofob; hydrofil; vaxberedning;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker framtagningen av ett bakteriellt cellulosamaterial (BC-material), samt undersöker om materialets vattenavvisande egenskaper kan förbättras för att kunna möjliggöra användning som textilt material. Arbetet grundar sig i det faktum att BC- materialet är av en hydrofil karaktär, något som den brittiska designern Suzanne Lee utryckt vara ett problem för dess användningsmöjligheter. LÄS MER