Sökning: "komjölk"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet komjölk.

 1. 1. Människors mjölkval - En lokal studie kring bakomliggande orsaker till valet av komjölk eller växtdryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :konsumtion; hållbar konsumtion; mjölkkonsumtion; mjölk; komjölk; växtbaserad dryck; växtdryck; växtmjölk; beteende; mänskligt val; mänskliga val; växthusgasutsläpp; consumption; sustainable consumption; milk consumption; milk; cows milk; plant-based; plant-based milk; behaviour; behavior; human choice; GHG emissions; environment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sweden has for the last half-century had a very high consumption of dairy products compared to other European countries. This high demand in cow’s milk puts a lot of pressure on the dairy industry which requires a high amount of feed, water and energy to produce dairy products. LÄS MER

 2. 2. Mjölksyrabakteriers förekomst i komjölk före och efter experimentellt inducerad mastit : Presence of lactic acid bacteria in cow milk before and after experimentally induced mastitis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna Martina Roth; [2018]
  Nyckelord :mjölksyrabakterier; mikrobiota; mjölkkor; mastit; MALDI-TOF MS;

  Sammanfattning : Kojuvret har under lång tid betraktats som ett sterilt organ. Resultat från analyser med moderna metoder som polymerase chain reaction (PCR) och DNA-sekvensering har lett till teorin om att det finns en normal mikrobiota i mjölk och att den har ett endogent ursprung. LÄS MER

 3. 3. Swedish native mountain cattle and their milk proteins : conventional compared to pasture operated farming for indoor and outdoor period

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Camilla Claesson; [2016]
  Nyckelord :whey; casein; bovine; capillary electrophoresis; cow;

  Sammanfattning : Swedish native mountain cattle are a small breed from northern part of Sweden. They have existed as a breed since before the 1900-century. 1896 it was decided that one feature should be selected: hornless and white with black or brown features. The breed represents 0. LÄS MER

 4. 4. När David förlorade mot Goliat : En studie om hur ett varumärke påverkas vid förlusten av en tvist

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ekberg; Hugo Blomqvist; [2016]
  Nyckelord :Brand Image; Varumärke; Varumärkesassociationer; Cause Related Marketing; Negativ Publicitet; Underdog;

  Sammanfattning : I november 2015 avgjordes en tvist mellan havredrycksproducenten Oatly och branschorganisationen Svensk Mjölk i Marknadsdomstolen. Svensk Mjölk stämde Oatly eftersom de ansåg att deras marknadsföring var vilseledande. LÄS MER

 5. 5. Isoflavone sources and bioavailability : biological effects of phytoestrogens in the diet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Sara Gatchell; [2016]
  Nyckelord :phytoestrogens; isoflavones; legumes; soy; milk; equol; daidzein; genistein; formononentin; biochanin A; content; hormone induced cancer; cardiovascular disease;

  Sammanfattning : Over the last couple of decades non-nutritional bioactive compounds from plants and their biological effects have received attention. Phytoestrogens, also called “plant estrogens”, with their similar structure to estradiol, act with estrogenic effects when imbibed. LÄS MER