Sökning: "kommentarsfält analys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kommentarsfält analys.

 1. 1. #JagSägerFröken : En kvalitativ studie om hur förskolläraryrket framställs i forum på sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christina Mainkvist; Petra Svensson; [2019]
  Nyckelord :kommentarsfält; förskolläraryrket; förskolan; kommunikation; sociala medier; forum;

  Sammanfattning : Forskning visar att kommentarsfält i forum på sociala medier konstruerat en tydligare transparens i kommunikationen mellan producenter och följare, vilket även påverkat den fria samhällsdebatten, som i sin tur skapat olika typer av normer. Syftet med denna studie är att beskriva hur förskolläraryrket framställs på sociala medier, samt vad det kan få för betydelse för förskolans pedagogiska verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Positioneringar i diskussioner om migration : En didaktiskt anpassad kritisk diskursanalys av interaktionen i kommentarsfält till artiklar om migration

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Anna Sellgren Gauffin; [2018]
  Nyckelord :Lokala maktstrategier; positioneringar; migration; kommentarsfält; diskursanalys; interpersonell analys appraisal; legitimering; dialogicitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and illustrate the local exercise of power between participants in online comments sections of three newspaper articles with different political perspectives on migration and also to motivate and concretize the didactic use potential in SFL-based critical discourse analysis of comments and dialogues in internet-based forums of interaction. SFL and critical discourse analysis form the theoretical basis and with interpersonal analytical concepts as role, genre and attitude it is analyzed how participants position themselves in relation to each other in terms of superiority, inferiority and neutrality and how they legitimize their attitudes and/or positions. LÄS MER

 3. 3. När falskt möter sant på Facebook - en netnografisk fallstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Tove Grüttner; [2017]
  Nyckelord :Konfirmeringsbias; Facebook; Kommentarsfält; Fake News; Falsk information;

  Sammanfattning : Studien belyser dagens spridning av falsk information på sociala medier och vad som händer när sådan information dementeras av användare på sociala medier. Denna uppsats är en fallstudie och undersöker vad reaktionerna blir från Facebook-användare när en publicerings osanning belyses i kommentarsfältet. LÄS MER

 4. 4. Upp till kamp på Facebook! : En komparativ studie om nedläggningen av Sollefteå BB i lokala medier och på Facebook

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Felicia Nordlund; Stina Kramsjö; [2017]
  Nyckelord :Facebook; Tidningen Ångermanland; Nordsverige; Sollefteå BB; journalistik; medborgarjournalistik; sociala medier;

  Sammanfattning : Abstract Forskning har visat att traditionella lokala medier fortsatt är viktiga informationskanaler för svenskarna. Samtidigt använder 41 procent av befolkningen sig av Facebook minst tre dagar i veckan som ett sätt att hålla sig uppdaterade på sitt lokala samhälle. LÄS MER

 5. 5. Den skräddarsydda sanningen: En kvalitativ studie om den alternativa mediesajten Avpixlats strategiska kommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Isabelle Himmelstrand; Nicolas Rodriguez Bolin; [2015]
  Nyckelord :Opinionsbildning; strategisk kommunikation; alternativa medier; demokrati; tillit; andrafiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase the understanding of how the alternative media site Avpixlat strategically communicates its image of Swedish society, how this image is perceived by its readers and what implications it might have for democracy. With a dialectic approach, the communication has been examined from both sender and reader perspectives, using rhetoric- and reception analyses. LÄS MER