Sökning: "kommersialiserad hållbarhet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kommersialiserad hållbarhet.

 1. 1. BLOOD-REDWASHING - En kritisk innehållsanalys av kvinnokroppens representation för kommersiellt syfte och PR i en kampanj av Libresse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Klara Drotz; [2021-03-04]
  Nyckelord :Feminism; postfeminism; kvinnokroppens framställning roll i medier; PR-kritik; Corporate Social Responsibility CSR ; kommersialiserad hållbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hurkvinnokroppen och dess funktioner framställs i PR- ochreklamsammanhang för företag som säljer hygienprodukter för kvinnor,specifikt Libresse.Teori: Feminism vs. LÄS MER

 2. 2. Organizational adaptation towards artificial intelligence : A case study at a public organization

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Artificial intelligence; organizational adaptation; proactive adaptation; reactive adaptation; sustainability of artificial intelligence; Artificiell intelligens; organisatorisk anpassning; proaktivanpassning; reaktivanpassning; hållbarhet av artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens har blivit kommersialiserad och har skapat en stor efterfrågan på marknaden. Trots detta är det få som vet vad teknologin innebär och till och med forskare kämpar med att hitta en universell definition. Teknologin är komplex och mångfacetterad och delar av tekniken gör den kontroversiell. LÄS MER