Sökning: "kommersiell avtalsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kommersiell avtalsrätt.

 1. 1. Hävning av avtal enligt CISG – Särskilt om förhållandet mellan säljarens rätt att avhjälpa och köparens rätt att häva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Hummel; [2018]
  Nyckelord :Köprätt; Internationell köprätt; Utrikeshandelsrätt; Kommersiell avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett led i strävan mot en harmonisering av den internationella köprätten utgör United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) som trädde i kraft den 1 januari 1988. CISG har i skrivande stund ratificerats av 89 stater och är dispositiv lagstiftning för majoriteten av alla internationella avtal om varuköp. LÄS MER

 2. 2. Väsentlighetskravet för hävning av kommersiella köp av lös egendom - Särskilt om dess innebörd och tillämpning i svensk och engelsk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Göransson; [2018]
  Nyckelord :väsentligt avtalsbrott; väsentlighetskravet; väsentlighetsbedömning; väsentlig betydelse; köplagen; köprätt; hävning av avtal; hävning av kommersiella avtal; kommersiell avtalsrätt; när får man häva ett avtal; 25 § köplagen; avtalsrätt; köpavtal; hävning av köpavtal; väsentlighet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law only permits termination due to breach of contract when the committed breach is fundamental. To assess the fundamentality of a breach of contract is no easy mission. The main purpose of this study is to clarify the legal meaning of the concept of fundamental breach as a prerequisite in Swedish law for terminating a commercial contract. LÄS MER

 3. 3. Felansvar i Materiella Uppdragsavtal - Med särskilt fokus på kommersiella avtal i entreprenadjuridiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Jellback; [2016]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Felansvar; Entreprenadrätt; Materiella uppdragsavtal; Entreprenadjuridik; Fel i uppdraget; Uppdragsavtal; Kommersiella avtal; Kommersiell Avtalsrätt; Standardavtal; Standardavtalsrätt; Transporträtt; Tillverkning av lös sak; Benefika avtal; Förvaring av lös sak; Avtalsrätt; Vårdansvar; Omsorgsplikt; NJA 2015 s.110; NJA 2015 s.3; NJA 2013 s.1174; Myresjöhusfallet; Ansvar; Culpa; Fel i tjänsten; Fel i uppgifter; Fel i utförande; Fel i förpliktelser; Fackmässighet; Utförandeentreprenad; AB04; ABT06; ABS95; BKK; Entreprenad; Lojalitetsplikt; Objektansvar; Upplysningsplikt; Produktansvar; Ansvarsfriskrivning; Garanti; Garantiansvar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka rättsreglerna gällande fel i materiella uppdragsavtal, samt hur uppdragstagarens felansvar ter sig och vad detta omfattar. Därtill skall uppsatsen i mindre utsträckning utreda huruvida det finns någon genomgående röd tråd inom felansvaret. LÄS MER

 4. 4. Grov vårdslöshet : som begrepp och okodifierad rättsregel i kommersiell kontraktsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmeli Wennström; [2015]
  Nyckelord :Avtalsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Domstolars makt över avtal i kommersiella avtalsförhållanden : En studie med komparativa influenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Sjöberg; [2014]
  Nyckelord :Avtalsrätt; avtalstolkning; tolkningsläran; tolkning; utfyllnad; avtalets syfte; orimligt resultat; kommersiell kompetens; domstolens kompetens; civilrättslig makt; avtalets kommersiella syfte;

  Sammanfattning : En analys av domstolars civilrättsliga makt över avtal i kommersiella avtalssituationer. Utgångspunkten är att domstolen innehar rätten att förändra avtal när orimliga resultat uppstår från det aktuella avtalet. Utövandet av makten sker med hjälp av avtalstolkningsläran med målet att finna avtalets verkliga syfte. LÄS MER