Sökning: "kommersiell byggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kommersiell byggnad.

 1. 1. Utvärdering av vätgaslagring för att reducera eleffektuttaget i en kommersiell byggnad med solelproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Katarina Widing; Inga Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :vätgas; vätgaslagring; eleffekttoppar; effekttoppar; energilagring; säsongsenergilagring; kommersiell byggnad; solceller;

  Sammanfattning : Hydrogen can be produced by solar power driven electrolysis and then be long-termed stored until an electrical demand emerge. Therefore, hydrogen energy storage have the potential to solve the issues with seasonal energy mismatch that generally occur in buildings with solar production. LÄS MER

 2. 2. Delningsekonomi för hållbar stadsutveckling- En studie som undersöker förutsättningarna för lönsam delning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Delningsekonomi; cirkulär ekonomi; stadsplanering; kommersialisering; affärsmodeller; hållbar livsstil; delningsfunktioner; Sege Park; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Society intends to become more sustainable and in the work towards becoming more sustainable, circular models have a contributing role in the transition. Combining sustainable consumption with the sharing economy concept could help to tackle challenges such as: the growing amount of waste and climate change by reducing the extractions of resources and regenerated materials within the economic system. LÄS MER

 3. 3. Gaming at work to save energy - Supporting behavioural change of occupants through cooperative games

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yi Luo; [2018]
  Nyckelord :Persuasive technology; gamification; visualization; energy consumption; energy awareness; behaviour change; HCI.;

  Sammanfattning : Commercial buildings are one of the main contributors to energy consumption while both energy management and occupants’ consumption behaviour play crucial roles in how energy is consumed. This study explored the energy awareness of occupants in a commercial building with the goal to investigate how increased awareness could support behaviour change. LÄS MER

 4. 4. Analys av solelinstallationer på olika fastighetstyper : En studie om möjligheter och hinder

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sanna Nilsson; [2016]
  Nyckelord :photovoltaics; roofinstallations; hybrid; semitransparent; levelized cost of energy; sensitivity analysis; solceller; takinstallation; hybridpanel; semitransparent; elproduktionskostnad; känslighetsanalys;

  Sammanfattning : Generering av el med hjälp av solen står idag för en väldigt liten andel av Sveriges totala genereringav el. För att komma upp till en högre nivå krävs inte enorma solcellsparker över hela Sverige, utan tvärtom skulle det kunna gå att använda redan befintliga tak. LÄS MER

 5. 5. Energioptimering av kommersiell byggnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Ida Åkesson; [2015]
  Nyckelord :energisimulering; IDA ICE; energianvändning; energioptimering; Nära Noll Energi-byggnad NNE ; Passivhus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stor del av all den energi som används i världen skapas ur fossila bränslen, som är en av orsakerna till växthuseffekten. Byggnader använder ca 50 % av all producerad energi. För att minska på byggnaders energianvändning kommer EU och den svenska regeringen att skärpa kraven på byggnaders energiprestanda. LÄS MER