Sökning: "kommersiell hyra"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kommersiell hyra.

 1. 1. Hyressättning av samhällsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Björck; Carl-William Sivertson; [2015]
  Nyckelord :Social real estates; Retirement homes; Schools; Rent levels; Turnover-based; rents; Market trends; Samhällsfastigheter; Hyressättning; Skola; Äldreboende; Omsättningsbaserade hyror; Marknadstrender; Hyresförhållande;

  Sammanfattning : Under de senaste tio åren har ett nytt segment öppnats på fastighetsmarknaden,nämligen marknaden för samhällsfastigheter. Politiska beslut från tidigt 90-tal hargjort det möjligt för privata aktörer att etablera friskolor och äldreboenden.Reformerna har möjliggjort att även investera i verksamheternas lokaler. LÄS MER

 2. 2. Skyddet för kännetecken på Internet - en granskning av 4 § SOU 2001:26 -

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Ingels; [2005]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I mars 2001 överlämnade Varumärkeskommittén sitt slutbetänkande Ny Varumärkeslag och ändringar i firmalagen (SOU 2001:26). Kommitténs uppgift var att genomföra en samlad översyn av den svenska varu-märkesrätten. LÄS MER