Sökning: "kommersiell konst"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kommersiell konst.

 1. 1. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 2. 2. Filmmediets konstfullhet i backspegeln : En medieestetisk diskussion med utgångspunkt i filmpropositionsdebatten 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Simon Lindberg; [2016]
  Nyckelord :aesthetics; archival value; art; art philosophy; art value; Bertolt Brecht; cult ritual; culture; culture industry; discourse; discourse analysis; film industry; film medium; film politics; government bill on film; Harry Schein; history of ideas; ideology; interdisciplinary; Leo Tolstoy; Martin Heidegger; Marxism; media aesthetics; media history; Michel Foucault; ontology; press debate; realpolitik; socialist culture; social ritual; Vladimir Nabokov; Walter Benjamin; working-class movement; work of art; arbetarrörelsen; arkivvärde; borgerlighet; Bertolt Brecht; diskurs; diskursanalys; estetik; filmavtal; filmbransch; filmmediet; filmpolitik; filmproposition; filmreform; Harry Schein; idéhistoria; ideologi; konst; konstfilosofi; konstfrämjande; konstperspektiv; konstupplevelsen; konstverk; konstvärde; kultritual; kultur; kulturindustri; Leo Tolstoy; Martin Heidegger; marxism; medieestetik; mediehistoria; Michel Foucault; ontologi; pressdebatt; realpolitik; socialistisk kultur; socialritual; tvärvetenskap; Vladimir Nabokov; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ställer samt söker besvara frågor om konstens ontologi, filmmediet som konst samt analyserar hur konstbegreppet framträder i pressdebatten beträffande den svenska regeringens filmproposition som inleddes mars 2016.Uppsatsens frågeställningar besvaras med hjälp av en metod härledd ur flera metodiska och teoretiska traditioner. LÄS MER

 3. 3. I drömfabriken. Om hur produktionen av konst vid ett australiensiskt art center påverkas av kommersiella intressen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Hanna Edensten; [2015]
  Nyckelord :kommersialisering; värderingsproblem; estetik; Australien; aboriginsk konst; Australia. Socialantropologi; aesthetics; inspiration; valuation issues; commercialization; Yuendumu; Social anthropology; aboriginal art; Social Sciences;

  Sammanfattning : This Masters thesis in social anthropology describe and explore how commercial interests have affected the production of art at an aboriginal art centre in the heart of Australia. The study is based on ethnographic fieldwork during six weeks in the end of 2014. LÄS MER

 4. 4. Kommersiell eller konstnär, är det frågan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Tuva Börgedotter Larsen; [2013-06-17]
  Nyckelord :komerssiellt och konstnärligt; musikalens position;

  Sammanfattning : Ett självreflekterande arbete och studie om vad konstnärligt virke och kommersiell verksamhet är, och hur dessa begrep används. Är kommersiell scenkonst mindre konstnärligt, och kan konst vara kommersiellt? Och vart står musikal som genre förhållande till detta? Studenten har försökt ta sig an detta genom egen reflektion och intervju med olika människor som är yrkesaktiva inom teater och musikal. LÄS MER

 5. 5. Konsten och Samhället : Om svårigheten att sätta värde på kultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Ulf Moström; [2012]
  Nyckelord :Culture; Cultural policy; Cultural economy; Cultural discourse; Culture and Enterprise; Art; Kultur; Kulturpolitik; Kulturpolitisk diskurs; Kulturekonomi; Kultur och näringsliv; Konst;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att utreda hur kultur värdesätts i samhället. Tanken är att strukturera upp den kulturpolitiska debatten och sammanföra olika begrepp och perspektiv i en överskådlig modell. LÄS MER