Sökning: "kommersiell sharenting"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kommersiell sharenting.

 1. 1. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 2. 2. GDPR och samtycke till kommersiell sharenting – ett (o)lämpligt integritetsskydd? : En analys av barns integritetsskydd när samtycke används som laglig grund för personuppgiftsbehandling vid kommersiell sharenting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Norrby; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER