Sökning: "kommersiella fastigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden kommersiella fastigheter.

 1. 1. Beslutsprocessen vid avyttring av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Teodor Hansson; Albin Hildingsson; [2022]
  Nyckelord :Beslutsprocess; avyttring; kommersiella fastigheter; rationalitet; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera beslutsprocessen hos stora fastighetsbolag och vilka faktorer som påverkar beslutsfattare vid avyttring av kommersiella fastigheter. Studien visar att fastighetsbolag har ett liknande tillvägagångssätt i beslutsprocessen vid avyttring av kommersiella fastigheter. LÄS MER

 2. 2. Föråldrad lagstiftning och traditionell bransch - hur kan fastighetsbranschen bemöta utmaningarna med delade ytor?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jakob Johansson Streijffert; Ella Svensson; [2022]
  Nyckelord :affärsmodell; delningsekonomi; delningskoncept; hyreslagen; hyresavtal; kommersiella fastigheter; kommersiella lokaler; mervärdesskattelagen; moms; coworking; delade ytor; samutnyttjade ytor; cirkulär ekonomi; frivillig skattskyldighet; flexibla avtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Delningsekonomi är ett växande fenomen i samhället. Kortfattat handlar delningsekonomi om att använda underutnyttjade resurser bättre genom att dela. Att dela ytor kan innebära en mer effektiv användning av befintliga byggnader vilket potentiellt kan minska behovet av nyproduktion. LÄS MER

 3. 3. Asymmetrisk Information i Värderingsprocessen : Hur kompenserar värderare för bristande information på den kommersiellafastighetsmarknaden.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tim Sjöö; Linus Ahlqvist; [2022]
  Nyckelord :Real estate packaging; valuation; principal-agent theory; bounded rationality; asymmetric information; Fastighetspaketering; värdering; principal-agentteori; bounded rationality; asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Den svenska fastighetsmarknaden är en högaktuell och attraktiv marknad med en högefterfrågan. Det finns därför ett stort intresse av värdering av fastigheter, vilket är en viktigdel av en fastighetsförsäljning, ett fastighetsköp eller belåning. LÄS MER

 4. 4. Natural Hazards Impact on Real Estate Value : A Semi - Quantitative Risk Assessment of the Climatic Impact on Commercial Buildings in Milan, Italy

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Agnes Karlsson; Robin Claesson; [2022]
  Nyckelord :Natural Hazards; Real Estate Value; Climate Risk; Vulnerability; Extremväder; Fastighetsvärde; Klimatrisk; Sårbarhet;

  Sammanfattning : In the light of the increased frequency of natural hazards in Europe alongside the high impact a hazardous event has on real estate value, real estate owners need to manage and strengthen assets within their entire portfolio to increase resilience and minimize the vulnerability to future negative impact. Further, a research gap exists in how to incorporate climate variables with real estate specifics which makes it challenging for property managers and other stakeholders to interpret the climatic impact on a particular asset. LÄS MER

 5. 5. Orsaker till ökad användning av marknadsfinansiering och medföljande risker vid sämre marknadsförhållanden : En studie av kommersiella fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emelie Landström; Filip Lassfolk; [2022]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Real estate; Inflation; Interest rate; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Fastigheter; Inflation; Ränta;

  Sammanfattning : Fastighetssektorn är en kapitalintensiv bransch och under de senaste åren har det skett en förändring i hur fastighetsbolag väljer att finansiera sin verksamhet. Bolagen har stegvis minskat andelen traditionella banklån och övergått till att finansiera sig mer och mer via kapitalmarknaden med instrument som obligationer, certifikat, hybridobligationer samt preferensaktier och D-aktier. LÄS MER