Sökning: "kommersiella fastigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden kommersiella fastigheter.

 1. 1. E-commerce and its Effects on Commercial Real Estate and F&B : Space Conversions, the Optimal Meeting Place and Future Expectations on Development in Stockholm CBD

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hedda von Heideken; Nina Höglund; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; Retail; Food and Beverage; Meeting Place; Market Analysis; E-handel; Detaljhandeln; Mat och Dryck; Mötesplats; Marknadsanalys;

  Sammanfattning : People are becoming more digital today, and are spending the majority of their time behindscreens. Because of this, the importance to socialize have become more prominent. In thisdigital era, more businesses are establishing online. A structural reformation in the retailmarket is inevitable. LÄS MER

 2. 2. Coworking och dess påverkan vid värdering av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Wisseng; Linnea Ölund; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Commercial real estate; Valuation; Flexible office space; Coworking; Kommersiella fastigheter; Fastighetsvärdering; Flexibla kontorslösningar;

  Sammanfattning : Det allt mer digitaliserade, globala och ständigt uppkopplade samhället har gjort att branscher ocharbetsplatser förändras. Inom fastighetsbranschen har coworking blivit ett allt mer känt fenomen ochtar över allt större andel av den totala kontorsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Leasing Risks and Commercial Real Estate : A Study on the Relationship Between Risk Premium and Leasing Risks

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Peter Bohman; Erik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Credit rating; Information transparency; asymmetric information; Moral hazard; Altman z-score; Risk premium; yields; Leasing risks; occupier; tenant risks; Kreditvärdighet; Informations transparens; asymmetrisk information; Moral hazard; Altman z-score; Risk premium; avkastningskrav; hyresgästrisk; hyresgäst; motpartsrisk;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis paper is to evaluate what the current market practice of real estatevaluation and investment decisions is when it comes to different leasing risks and the risk premium.With regard to some of the ongoing trends within real estate, it is believed that investor preferencesaffect the market practice and the underlying theories of valuation does not fully comply to the currentmarket practice. LÄS MER

 4. 4. Värdering av kommersiella fastigheter baserat på ortsanalys : Fastighetsägare bör ha ett geografiskt diversifierat bestånd

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Richard Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Real Estate Valuation; Region analysis; Volatility; Risk; Fastighetsvärdering; ortsanalys; volatilitet; risk;

  Sammanfattning : Starka fundamentala förhållanden i kapitalmarknaden har bidragit till att driva upp priserna på fastigheter i allmänhet och inom de geografiska områden där institutionella och internationella aktörer investerar i synnerhet.Detta arbete jämför olika geografiska kontorsmarknader från ett investerarperspektiv, med syfte att kartlägga i vilken typ av geografiskt läge direktägda fastigheter ger starkast risk-justerad avkastning för en långsiktig investerare. LÄS MER

 5. 5. Effekten av infrastruktursatsningar på bostadspriser i närliggande områden : En studie om Nacka stad. Prisutveckling i Jarlaberg och Storängen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Samuel Myhrer; [2019]
  Nyckelord :Shopping centre; metro; housing; Jarlaberg; Storängen; Real estate valuation; Köpcentrum; tunnelbana; bostäder; Jarlaberg; Storängen; Nacka Stad; fastighetsvärdering;

  Sammanfattning : Nacka kommun genomgår stora förändringar av projektet Nacka stad som innebär nya bostäder, kommersiella fastigheter och tunnelbanestationer. När ett område inom en kommun förändras har det visats att detta ger en effekt angående bostadspriserna i andra närliggande områden. LÄS MER