Sökning: "kommersiella tvister"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden kommersiella tvister.

 1. 1. Medlingens användning i kommersiella tvister : En empirisk studie av bolagsjuristers användning av medling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Sundvall; [2022]
  Nyckelord :Medling; kommersiella tvister; bolagsjurister;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur medling idag används i kommersiella tvister. Arbetet har visat att kommersiella parter i högre utsträckning väljer skiljeförfarande än medling. Vidare utreds de bakomliggande orsakerna till den begränsade användningen. LÄS MER

 2. 2. Materiell processledning och edition i Pragreglerna - En jämförelse med såväl lagen om skiljeförfarande (1999:116) som IBA-reglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; Processrätt; Skiljeförfarande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skiljeförfarandet är och har länge varit en populär alternativ tvistlösningsmetod. Detta gäller i synnerhet i internationella kommersiella tvister där parterna önskar ett neutralt förfarande utan koppling till endera parts nationella domstolar. LÄS MER

 3. 3. The EU reinvents the wheel: A study on the challenges of the Arbitration and Mediation Centre in the Unified Patent System

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Rauer; [2020]
  Nyckelord :EU law; patent law; arbitration; mediation; IP law; private international law; law and economics; comparative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Unitary Patent is a patent proposed by the EU that will make it possible for inventors to protect their inventions in all Member States by submitting a single patent application. This is intended to simplify the patent application procedure and mitigate the associated costs. LÄS MER

 4. 4. Standardvillkor - En avtalsrättslig studie med fokus på införlivande och skälighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rasmus Svensson; [2019]
  Nyckelord :Standardvillkor; Införlivande; Införlivandet av standardvillkor; Ulf Bernitz; NJA 2011 s. 600; Tandvårdsfallet; Kommersiella avtal; konsumentavtal; avtalsvillkorsdirektivet; avtalsvillkorslagen; skälighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det förekommer kommersiella standardavtal och konsumentstandardavtal. Införlivandet av standardvillkor saknar lagstiftning i både hänseenden. Högsta domstolens avgöranden är därför den primära rättskällan för utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Entreprenadens omfattning - Studie i fastställandet av utförandeentreprenaders omfattning med grund i MER och AMA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Flodström Nordell; [2019]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis involves an attempt to investigate MER and AMAS’s relationship with AB 04 and which role they play in determining the scope of the contract. The thesis determines the applicable law by using the legal dogmatic method. LÄS MER