Sökning: "kommodifierad aktivism"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kommodifierad aktivism.

  1. 1. Feminism till salu : En multomodal analys av rakhyvelsföretaget Estrids marknadskommunikation

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

    Författare :Maja Lindblom; [2021]
    Nyckelord :Marketing; communication; commodity activism; femvertising; multimodality; postfeminism; Estrid; Marknadskommunikation; kommodifierad aktivism; marknadsfeminism; multimodalitet; postfeminism; Estrid;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks rakhyvelsföretaget Estrids marknadskommunikation och hur de laddar sitt varumärke med feministiska värderingar. Studien ämnar besvara hur Estrid framställs som feministiska och vilken presupponerad kvinna kommunikationen riktar sig mot. LÄS MER