Sökning: "kommodifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet kommodifiering.

 1. 1. Den världsliga musiken : en idealtypsanalys av musikens roll i det skriftdominerade samhället

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Morgan Eriksson; [2020]
  Nyckelord :konstnärlig kvalitet; musik; originalitet; komplexitet; kommodifiering; ocularcentrism;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the potential contrariety between the concepts of art and music, and in the case of its existence what social factors can be seen as its root causes. Specifically, the concepts of artistic quality and musical quality are in this attempt defined respectively using the Swedish cultural policy objectives and Friedrich Nietzsche's The Birth of Tragedy, ultimately to be compared in the form of an ideal type analysis. LÄS MER

 2. 2. Feminism och femininitet i en kommodifierad realitet : En kvalitativ intervjustudie om hur representationer av feminism och femininitet påverkar kvinnlig identitet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Lidén; Amanda Malmehed; [2020]
  Nyckelord :identity; commodification; feminism; consumption; neoliberalism; girl power; empowerment; sisterhood; identitet; kommodifiering; feminism; konsumtion; nyliberalism; girl power; empowerment; systerskap;

  Sammanfattning : Denna studie har genom en kvalitativ intervjustudie sökt förståelse för hur kommodifierad feminism, med uttryck såsom Girl Power, Empowerment och Systerskap, kan påverka kvinnors upplevelse av femininitet, feminism och självidentiteten. För att möta syftet formulerades följande frågeställningar; (1) Hur upplever informanterna att de påverkas av representationer av femininitet som de möter i sitt vardagsliv? (2) Hur upplever informanterna att de påverkas av feministiska budskap som de möter i sitt vardagsliv? (3) Hur ställer sig informanterna till att konsumera feminism? (4) Påverkas informanternas uppfattning av kommodifierad feminism utifrån hur de förhåller sig till feminism?   I analysen har teorier om identitet, reflexivitet, konsumtion, kommodifiering och feministisk tankegrund använts. LÄS MER

 3. 3. Striden om stranden : LIS-dispensernas politik och praxis

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Johan Holmgren; [2020]
  Nyckelord :Environmental law; beach protection; LIS; environmental politics; commodification; power; Miljölagstiftning; strandskydd; LIS; miljöpolitik; kommodifiering; makt;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur olika aktörer inom politik och juridik ser på landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, som syftar till att bidra till landsbygdskommuners ekonomiska och demografiska utveckling i strandnära områden. Det empiriska materialet består uteslutande av domstolsreferat från Mark- och miljööverdomstolen samt riksdagsdebattprotokoll mellan åren 2012–2019 som analyserats kvalitativt. LÄS MER

 4. 4. Film- och litteraturturism i Sverige : En kvalitativ studie av Wallanderland i Ystad och Millenniumtrilogin i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Supavadee Disayabuttra; Mira Ottosson; [2020]
  Nyckelord :Film and literature tourism; Wallander; Millennium; netnography; place marketing; commodification; digital marketing; Film- och litteraturturism; Wallander; Millennium; netnografi; platsmarknadsföring; kommodifiering; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : To travel in the footsteps of movies and books is something that attracts more and more tourists and the research in the field has often focused on the motivation of tourists when choosing a destination. This study instead focuses on how the businesses that organize the attractions work. LÄS MER

 5. 5. Jaktturism och jaktkultur i Värmland : En studie om ömsesidiga effekter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Olofsson; Sanna Jansson; [2020]
  Nyckelord :jakt; jakturism; jaktkultur; jaktetik; naturturism; landsbygd;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how increased hunting tourism can affect a long-existing hunting culture in a region. To answer the purpose, the region of Värmland was chosen and then the research questions were designed; What is the existing hunting culture like in Värmland? And what impact can hunting tourism have on the existing hunting culture in the region of Värmland?  The study is based on social constructivism as a science theoretical focus. LÄS MER