Sökning: "kommun jämförelse miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden kommun jämförelse miljö.

 1. 1. Spatial modelling of sustainable wind power development

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Andersson; [2021]
  Nyckelord :wind power; wind turbines; wind turbine siting; spatial modelling; sustainable development; GIS; multi-criteria analysis; AHP; FAHP; vindkraft; vindkraftverk; vindkraftslokalisering; spatiell modellering; hållbar utveckling; GIS; multikriterieanalys; AHP; FAHP;

  Sammanfattning : Measures to mitigate climate change has never been a more pressing matter thanit is today and the global debate over energy security, environmental decline andlimited resources is heated, which motivates decision makers and leaders to searchfor alternative energy sources, renewable sources. The Swedish government has seta goal to make its entire domestic electricity production 100 % renewable and phaseout energy production based on fossil fuels entirely by year 2040, where wind powerwill contribute largely to that goal. LÄS MER

 2. 2. PFAS-föroreningar i råvatten. : En studie uppströms Borgs vattenverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Lovisa Hansen; [2021]
  Nyckelord :Per- and polyfluoroalkyl substances; PFAS; raw water; upstream work; drinking water production; Poly- och perfluorerade alkylsubstanser; PFAS; råvatten; uppströmsarbete; dricksvattenproduktion;

  Sammanfattning : Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är syntetiskt tillverkade kemikalier som omfattar cirka 4700 individuella ämnen. PFAS har använts sedan 1950-talet i ett antal applikationer som brandsläckningsskum, impregneringsmedel samt textilier, på grund av sina unika egenskaper att vara både vattenlöslig (hydrofila) och vattenavstötande (hydrofoba). LÄS MER

 3. 3. Jämförelse utav städmetoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Pierre Hellström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om att jämföra två städmetoder som utvärderas. Detta på uppdrag från Utbildning Gävle som hade i avsikt att jämföra UltraH2O som är en typ av avjoniserat vatten och konventionella städmetoder med varandra. LÄS MER

 4. 4. Inventering av makrofyter i sjöar med undervattensrobot – en jämförelse med manuell metod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Sandor Ujvari; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En omfattande miljöpåverkan på svenska hav, sjöar och vattendrag har bidragit till övergödning, nedskräpning och försurning med försämrad vattenkvalitet och livsförhållanden som följd. Till detta relaterar flera svenska miljökvalitetsmålen såsom Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning som ska bidra till en förbättrad miljö i sjöar och vattendrag. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2020]
  Nyckelord :kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Sammanfattning : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. LÄS MER