Sökning: "kommun samhällskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kommun samhällskommunikation.

 1. 1. Hur en kommun arbetar med inkludering i externt kommunikationsmaterial

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emma Kernehed; [2017]
  Nyckelord :Kommun; Sverige; Botkyrka; kommunikation; visuell kommunikation; samhällskommunikation; inkludera; exkludera; jämställdhet; jämlikhet; diskriminering; diskrimineringsgrunder; antidiskriminering; genus; kön; könsroller; normer; normkritik; intersektionalit;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur en kommuns externa bildkommunikation stämmer överens med de interna riktlinjerna för bildspråk. Detta görs med utgångspunkt i begreppet inkludering, som i sammanhanget innebär vem som är representerad i bild och hur. Syftet ska besvaras genom en fallstudie med Botkyrka kommun som undersökningsobjekt. LÄS MER

 2. 2. En social kommun? : En fallstudie om Luleå kommuns interaktion med medborgare i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elin Green Olander; [2016]
  Nyckelord :civic communication; participation; interaction; social media; municipal communication; samhällskommunikation; delaktighet; interaktion; sociala medier; kommunal kommunikation;

  Sammanfattning : Det förändrade medielandskapet i Sverige innebär att myndigheter måste hitta nya vägar för att nå allmänheten. Samtidigt visar statliga utredningar att medborgarnas delaktighet i demokratin bör ökas. LÄS MER

 3. 3. Friluftsliv i ett förändrat kommunikationslandskap : En kvalitativ undersökning kring hur ny mediekonsumtion påverkar Umeå kommuns kommunikation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ylva Utterström; [2014]
  Nyckelord :Public sector; new media consumption; sociala media; social communication; two- way symmetrical communication; communication strategy; qualitative study; Umeå municipality; Offentlig sektor; ny mediekonsumtion; sociala medier; samhällskommunikation; tvåvägs-symmetrisk kommunikation; kommunikationsstrategi; kvalitativ studie; Umeå kommun;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine which communication channels and communication strategies Umeå municipality could use for information concerning outdoor recreation. To achieve this aim the following theories and views have been applied: social communication, communication strategies, two-way symmetrical communication, social media and uses and gratifications. LÄS MER

 4. 4. Lost in communication En kvalitativ studie kring företagarnas uppfattning om Härryda kommuns kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Josefsson; Gabriella Sandberg; [2012-02-15]
  Nyckelord :företagare; organisationskommunikation; samhällskommunikation; uses and gratifications; innehåll; kommunikation; information;

  Sammanfattning : Titel: Lost in communication Författare: Cecilia Josefsson och Gabriella Sandberg Uppdragsgivare: Härryda kommun – Jessica Waller och Ingrid Claesson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, examensarbete, Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin: Höstterminen 2011 Handledare: Jan Strid Antal ord: 14978 Syfte: Är att ta reda på varför företagen i kommunen är missnöjda och vilka faktorer som kan påverka kommunikationen med Härryda kommun. Metod: Kvalitativ studie i form av djupintervjuer Material: Kvalitativa djupintervjuer med 10 stycken företag från Härryda kommun. LÄS MER

 5. 5. "Följ oss på Facebook!" : En kvalitativ studie i hur sociala medier kan påverka en kommunal förvaltning

  Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Anja Willsund; Andreas Fogelström; [2012]
  Nyckelord :social media; Facebook; administrative authority; public sphere; municipality; qualitative method; sociala medier; Facebook; myndighet; borgerlig offentlighet; kommunal förvaltning; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Sedan Internet förändrade hur världen kommunicerar har den teknologiska utvecklingen i dess kölvatten och i synnerhet de sociala medierna inneburit ett paradigmskifte i vår vardagliga kommunikativa verklighet. Även organisationer har hakat på utvecklingen. Men för många råder ovisshet om hur sociala medier påverkar deras verksamhet. LÄS MER