Sökning: "kommun statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden kommun statsvetenskap.

 1. 1. Integrationsprocessen bland nyanlända syrier i Norrköpings kommun : En kvalitativ studie om tolv berättelser om medborgarskap, empowerment och socialt kapital

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Matulu Reagan; [2020]
  Nyckelord :Citizenship; integration; empowerment; social capital; new arrivals; narrative analysis; Norrköping;

  Sammanfattning : This thesis is based on a qualitative study on how newly arrived citizens from Syria that livein Norrköping experience their exercise of civil rights and obligations during the integrationprocesses. The study is based on 12 qualitative interviews that were conducted between Mayand early June 2020 and which are examined using narrative analysis. LÄS MER

 2. 2. ”Egentligen vill du jobba heltid” : En kvalitativ undersökning av deltidsarbete inom äldreomsorgen i Vilhelmina kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Dajana Tadic; [2020]
  Nyckelord :deltidsarbete; normer; äldreomsorg; Vilhelmina kommun; arbetstid; fokusgruppsintervjuer; jämställdhet; Heltidsresan;

  Sammanfattning : Sweden is facing demographic challenges that entail a high need for recruitment, primarily in the healthcare and care sector. This is one of the areas where most people work part-time and where the demographic challenges are expected to be greatest. LÄS MER

 3. 3. Medborgardialog i Västerviks kommun : En studie om begreppet som Kropp utan Organ

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Marcus Wettersten; [2020]
  Nyckelord :medborgardialog; Deleuze; kropp utan organ; policyanalys; politisk teori;

  Sammanfattning : This paper aims to present an alternative understanding of the Civil Dialogue project run by Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) by translating the concepts of civil dialogue into concepts from Gilles Deleuzes theory of Body without Organs (BwO) and the terminology of machines. The translation makes it possible to think of civil dialogue as a virtual entity consisting of three main machines. LÄS MER

 4. 4. Kvinnorepresentation vid kommunalpolitiska ordförandeposter : Fallet Alvesta kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Kommunpolitik; politiska partier; ordförandeposter; kvinnorepresentation; valberedning; homosocialitet; kontaktkapital; politisk ambition.;

  Sammanfattning : The aim was to investigate what may have caused women's underrepresentation at leading positions in Alvesta municipal politics. This was intended to be carried out with an analysis of three parties selection processes and based on the parties perceptions of possible causes for the underrepresentation. LÄS MER

 5. 5. Omsorg, trygghet och begränsning: (o)logiska logiker i konstruktionen av barnskötare : en kvalitativ studie om konstruktionen av barnskötare i Norrköpings kommun

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Elin Svensson; [2019]
  Nyckelord :governmentality; barnskötare; förskollärare; institutionella logiker; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Svensk förskola står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen. Allt för få söker sig till förskollärarutbildningen, samtidigt som det finns krav på att enbart förskollärare – och inte förskolans andra yrkeskategori barnskötare – kan få tillsvidaretjänster. LÄS MER