Sökning: "kommun utgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kommun utgifter.

 1. 1. Kommunernas planmonopol - En studie av fem skånska kommuner med bostadsbrist

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Diana Sohrabi; [2020]
  Nyckelord :Bostadsbrist; Bostadsförsörjningsansvar; Planmonopol; Bostadspolitik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing responsibility in Sweden is primarily controlled by the municipalities. The municipalities in Sweden have a monopoly on controlling land use with detailed development plans. The population rises every day and the majority of the Swedish municipalities confirms having lack of housing. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av ventilationssystem i en skola : Behovsstyrd ventilation i fastigheten Eken i Karlstad kommun

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefina Johansson; [2018]
  Nyckelord :ventilation; energieffektivisering; behovsstyrning;

  Sammanfattning : I Sverige står bostads-och servicesektorn för nästan 40 % av den totala energianvändningen och därför har många byggnader behov av energieffektivisering. Arbetet utgår från Eken, en del av Karlbergsskolan i centrala Karlstad, som är en kulturmärkt byggnad från 1890-talet. LÄS MER

 3. 3. Hållbara resor med elcykel : En studie om att ersätta bensindriven bil med elcykel med avseende på miljö, hälsa och ekonomi för individ och samhälle

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lisa Rudell; [2018]
  Nyckelord :Elcykel; transportvanor; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : I linje med Parisavtalet om en hålla den globala uppvärmningen av jorden under 2 °C sen industrialiseringen krävs att de globala utsläppen minskar. Sverige har klimatpolitiska mål om att år 2045 vara koldioxidneutralt. En tredjedel av utsläppen i Sverige kommer från transporter. LÄS MER

 4. 4. Behovsfrämjande ledarskap och dess longitudinella relation till anställdas sjukfrånvaro : Autonomi, kompetens och samhörighet i arbetet som medierande mekanismer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Robin Nabbing; Kim Engström; [2017]
  Nyckelord :Ledarskap; Sjukfrånvaro; Behovsanpassat Ledarskap; Self-determination; Basic Needs;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro till följd av sociala och organisatoriska orsaker ökar, varje år kostar den arbetsrelaterade ohälsan Sverige 70 miljarder kronor i form av förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg. Trots att ledarskap antas spela en central roll i anställdas sjukfrånvaromönster är tidigare forskning på området begränsad. LÄS MER

 5. 5. Student performance drivers : An analysis of the declining performance of Swedish middle school students

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Markus Bellman; Gustaf Blidholm; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The PISA reports presented between 2000 and 2013 display a sustained decline in the mathematics proficiency of Swedish middle school students. The latest OECD reports suggest that the downward trend is still present, whereby the aim of this thesis is to investigate its underlying causes. LÄS MER