Sökning: "kommunal revision"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden kommunal revision.

 1. 1. När siffror sopas under mattan – En studie om resultatjustering bland svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jesper Ahl Andersson; Manuel Claesson; [2020-06-15]
  Nyckelord :Resultatjustering; Onormala avskrivningar; Externredovisning;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra till kumulativiteten för forskningen om resultatjustering. Genom uppskattning av onormala avskrivningar undersöker studien om resultatjustering förekommer i svenska kommuner. Tonvikten i studien vilar på frågan om varför det förekommer resultatjustering. LÄS MER

 2. 2. Kommunal revision : En studie av de kommunala revisorernas upplevda handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jonathan Melkko; [2020]
  Nyckelord :Kommunal revision;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Vi har ju ingen framtid om vi inte kan hålla oss till oberoendet” : En studie som belyser hur förtroendevalda revisorer upplever att strukturen för kommunal revision påverkar oberoende och kompetens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sara Borgström; Christoffer Roos; [2020]
  Nyckelord :Kommunal revision; oberoende; kompetens;

  Sammanfattning : Strukturen för kommunal revision är omdiskuterad då strukturen bygger på att politiskt tillsatta förtroendevalda revisorer granskar styrande politiker. Nuvarande struktur innebär att politiskt förtroendevalda revisorer ansvarar för kommunal revision och får stöd av sakkunnig som biträder med sin kompetens. LÄS MER

 4. 4. Kommunal revision - en studie i nutidsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Laila Shalizi; Caroline Karlsson; [2018-08-02]
  Nyckelord :revision; kommunal revision; förtroendevalda politiker; partipolotiskt; oberoende; kommunallagen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Revisionskvalitet och följsamhet mot redovisningsreglering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Magnus Thor; [2018-06-14]
  Nyckelord :revision; revisionskvalitet; redovisning; kommun; kommunal särart; agentteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare studier av följsamhet mot redovisningsreglering i såväl svensk kommunalsektor (se exempelvis Falkman & Tagesson 2008; Haraldsson & Tagesson 2014;Donatella med flera 2018) som kommunal sektor i andra länder (Verbruggen med flera2011) har försökt förklara redovisningsval utifrån olika mått på revisionskvalitet.Revisionskvalitet innebär i detta fall att revisorn har förmågan att upptäcka ochoberoendet att rapportera om brister i redovisningen (DeAngelo 1981). LÄS MER