Sökning: "kommunala aktiebolag"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden kommunala aktiebolag.

 1. 1. Sambandet mellanägaridentitet ochhållbarhetsrevision

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Bellis; Karolina Jishammar; [2018]
  Nyckelord :Ownership identity; municipal corporations; sustainability reporting assurance; PAT; IT; Ägaridentitet; kommunala bolag; hållbarhetsrevision; PAT; IT;

  Sammanfattning : Bakgrund Från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 är det obligatoriskt för stora svenska aktiebolag att upprätta en hållbarhetsrapport. Lagstiftaren har dock inte krävt att hållbarhetsrapporten ska granskas av en revisor. Både publika och kommunala bolag omfattas av den nya lagstiftningen. LÄS MER

 2. 2. Vårt offentliga etos : En studie av två kommunala bostadsbolag utifrån Demokrati- och Ekonomivärden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lars El Hayek; [2017]
  Nyckelord :Kommunala bolag; demokrati; ekonomi; vårt offentliga etos; värden; tjänstepersoner; new public management; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Abstract Den kommunala förvaltningen har de senaste decennierna varit föremål för omfattande reformer. Kommunallagen som är en ramlag, reglerar kommunernas organisation och ansvarsområden. Det innebär att kommuner tillåts i stor utsträckning fritt avgöra hur verksamheter och åtaganden ska organiseras. LÄS MER

 3. 3. Kommunfullmäktiges förtroende för revisorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Lukas Larsson; Tobias Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :Förtroende; kommunfullmäktige; revision; revisor; kommunala aktiebolag;

  Sammanfattning : Förtroendet för revisorn har varit ett debatterat område de senaste decennierna med anledning av flertalet revisionsskandaler som uppdagats. Dessa skandaler fortsätter att lösa av varandra trots lagstiftarnas försök till att återuppbygga detta förtroende genom regleringar i lag. LÄS MER

 4. 4. Kan återbruk inom den kommunala avfallshanteringen öka på lång sikt? : En jämförelsestudie mellan insamlingsmetoder hos tre olika kommunala avfallsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Bill Thernström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är ett land med stort inflytande på världsmarknaden och ett land med en konsumtionsgrad långt över världssnittet. En konsekvens av den höga konsumtionsgraden är de stora mängder avfall som bildas då exempelvis industrirester, konsumtionsvaror, förpackningar och livsmedel förbrukas. LÄS MER

 5. 5. Kommuncheferna i Jönköpings län – En undersökning där offentlighetsprincipen sätts på prov

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Ellinor Rostedt; [2016-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns inte denna uppsats i fulltext. Den kommer att laddas upp i juni 2017... LÄS MER