Sökning: "kommunala bostadsaktiebolag"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden kommunala bostadsaktiebolag.

 1. 1. Miljöinvesteringsbeslut i privata och kommunala bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Kalmertun; Sofia Nork; [2021]
  Nyckelord :real estate owners; private; municipal; environmental investments; investment decisions; fastighetsägare; privat; kommunalt; miljöinvesteringar; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : I och med att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande andel av Sveriges miljöpåverkan har aktörer inom branschen stora möjligheter att genom miljömässiga investeringar påverka fastigheternas klimatavtryck. Grundtanken är att investeringar genomförs om de är lönsamma men eftersom syftet med miljöinvesteringar även är att uppnå positiva miljöeffekter spelar mer än den ekonomiska aspekten roll. LÄS MER

 2. 2. Är kommunernas avkastning från dess bostadsaktiebolag marknadsmässig? - En kartläggning och jämförelse över perioden 2011–2018

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Petersson Keil; Sofia Rågmark; [2021]
  Nyckelord :Allmännyttan; värdeöverföring; avkastning; kommunala bostadsaktiebolag; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Real estate companies owned by Swedish municipalities, together with certain foundations, constitute what we call Allmännyttan. Allmännyttan is one of our municipalities’ most important tools for promoting public housing and is regulated by the law, abbreviated Allbolagen (SFS 2010:879). LÄS MER

 3. 3. Avyttring av allmännyttan - på vilka grunder? : En studie av (ideologiska och affärsmässiga) motiv till försäljning av kommunala bostäder i tre skånska kommuner.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Oscar Nordbeck; Alexander Reuter; [2021]
  Nyckelord :municipal; municipalities; selling; divestment; public housing; scanian; businesslike; principles; ideological; motives; allmännyttan; skåne; kommuner; allmännyttiga; kommunala; bostadsaktiebolag; försäljning; avyttring; affärsmässiga; principer; ideologiska; motiv;

  Sammanfattning : Studien kommer med stöd av befintlig teori gå in mer på detalj kring tre utvalda skånska kommuner som under 2020 sålt en signifikant andel av sitt fastighetsbestånd. Syftet är att undersöka anledningar till försäljning och hur avyttringarna ställer sig i förhållande tillkommunernas bostadsförsörjningsansvar och lagen om kommunala bostadsaktiebolags (SFS 2010:879) villkor att agera utifrån affärsmässiga principer. LÄS MER

 4. 4. Konsten att hantera samhällsnyttiga- och affärsmässiga principer : En studie om hur det kommunala bostadsaktiebolaget hanterar konkurrerande krav.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emma Blomster; Elvira Karlsson; [2021]
  Nyckelord :hybrid organization; institutional logic; business principles and socially beneficial principles.; Hybridorganisation; institutionell logik; affärsmässiga- och samhällsnyttiga principer.;

  Sammanfattning : The municipal housing company is a form of hybrid organization whose operations meet demands and expectations. These requirements can be perceived as competitive as the company is expected to act commercially but also fulfill a socially beneficial purpose. LÄS MER

 5. 5. MKB och Social hållbarhet - En fallstudie av ett modernt allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Arvid Svedberg; [2021]
  Nyckelord :sustainable development; social sustainability; municipal housing; MKB; case study; Social Sciences;

  Sammanfattning : Municipal housing companies in Sweden have since the end of world war two been major players in the housing market. In most cities the municipal housing companies are one of the biggest, if not the biggest, owner of housing. LÄS MER