Sökning: "kommunala bostadsbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden kommunala bostadsbolag.

 1. 1. En byggsten till framtidens bostad : en intervjustudie om allmännyttans samhällsansvar vid renoveringar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Matilda Törneke; [2019]
  Nyckelord :Kommunala bostadsbolag; samhällsansvar; affärsmässighet; nyliberalism; välfärd; gentrifiering;

  Sammanfattning : Med jämna mellanrum dyker det upp artiklar om människor som behövt flytta efter renoveringar med omfattande hyreshöjningar och den bostadspolitiska debatten är hetare än på länge. De senaste årtiondena har kommunala bostadsbolag fått allt mer krav på att agera som privata bolag, med krav på vinst och affärsmässighet, samtidigt som ägarna – kommunen, har ett samhällsansvar. LÄS MER

 2. 2. Balanserade styrkortet och bostadsbolag : En jämförande studie mellan kommunala och privata bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Ottinger; Emanuel Hedberg; [2019]
  Nyckelord :Balanced scorecard; hybrid organization; performance measurement; new public management; municipal housing corporations; Balanserat styrkort; hybrida organisationer; prestationsmätning; new public management; kommunala bostadsbolag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av PMS och olika styrmedel är föremål för ständig diskussion. Ett populärt verktyg inom styrning är det balanserade styrkortet, som kombinerar finansiella mål med ickefinansiella mål. Dessa mål fastställs och verkställs utifrån en organisations strategi. LÄS MER

 3. 3. Kommuners bostadsförsörjningsmål i Stockholms län : -och deras förutsättningar att uppnå dem.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Exploatering; Bostadsförsörjning; Stockholm; Byggherre;

  Sammanfattning : Sweden's population is increasing sharply every year, while there is a shortage of housing, not least in Stockholm. The municipality has a plan monopoly and thus has a great responsibility in what is to be built and, according to law, will create guidelines for the housing supply as a complement to the comprehensive plan. LÄS MER

 4. 4. Operativa beslut inom byggsektorn med hjälp av LCC-utvärdering

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Signe Ivansson; Kajsa Starck; [2019]
  Nyckelord :LCA; LCC; sustainable building; monetary value of environmental impact; LCA; LCC; Hållbart byggande; Monetär värdering av miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Det finns en stor brist på kunskap om att översätta klimatpåverkan till ett monetärt värde. Forskare har under flera decennium studerat och forskat inom området och tagit fram flera metoder och verktyg inom LCC (Livscykelkostnad). LÄS MER

 5. 5. Vad är framgång? – en jämförelse mellan kommunala och privata bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Viktor Johansson; Ulf Lindahl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om uppfattningen av framgång och hur det skiljer sig mellan kommunala och privata bostadsbolag. Framgång är ett begrepp som används ofta utan någon tydlig definition av vad begreppet betyder och de finns inte en klar definition om vad det är. LÄS MER