Sökning: "kommunala organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden kommunala organisationer.

 1. 1. Hur Business Intelligence påverkar budgetprocessen som styrmedel i en kommunal organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Carlsson; Julia Karlsson; [2020-07-08]
  Nyckelord :Offentlig sektor; budgetprocess; digitaliseringen; Business Intelligence; ekonomistyrning; Levers of Control;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen skapar samhällsomvälvningar som ställer krav påförändring hos organisationer. Nya strategiska mål måste ofta uppnås till vilket Simons (1994b)erbjuder en modell, Levers of Control, för att facilitera hantering av innovation, strategier ochdess måluppfyllelse. LÄS MER

 2. 2. Hur legitimeras kostnadsavvikelser i kommunala investeringsprojekt? : En fallstudie om Skellefteå kommuns projekt "ABK"

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Malmberg; Jonatan Lind; [2020]
  Nyckelord :Legitimering; Kommunala projekt; Kostnadsavvikelser;

  Sammanfattning : Kostnadsavvikelser inom byggnadsprojekt är något som sker i bred omfattning inom offentliga organisationer. Det finns positiva och negativa konsekvenser av kostnadsavvikelser.  En kostnadsavvikelse sker när den aktuella budgeten passerar sitt kostnadstak vilket kan ställa till med problem. LÄS MER

 3. 3. Ett gränslöst arbete på egna villkor : En kvalitativ studie om enhetschefers arbetssituation inom kommunala organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Oskar Dahlén; Jonas Runhager Rickardsson; [2020]
  Nyckelord :krav; kontroll; stöd; oförutsägbarhet; gränslöst;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that includes municipal employed managers in the health and care sector in the region of Sjuhärad. The aim of the study is to capture the managers experiences of their profession and their relationship towards the concept of work-life balance. LÄS MER

 4. 4. Vad gör medarbetare och chefer sjuka och varför går de till jobbet? : En kvalitativ fallstudie som undersöker orsaker till sjukfrånvaro och föreslår åtgärder inom en kommunal vård- och omsorgsorganisation

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Isabel Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sickness absence; work attendance; New Public Management; NPM; public sector; human service profession; structuring theory; organizational health; Sjukfrånvaro; frisknärvaro; New Public Management; NPM; offentlig sektor; kontaktyrken; struktureringsteori; organisationshälsa;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaron inom de svenska kommunala vård- och omsorgsorganisationerna ökar. Samtidigt har en organiserings- och styrningsförändring skett inom dessa organisationer de senaste decennierna i form av införandet av New Public Management (NPM) och dess reformer. LÄS MER

 5. 5. Mitt jobb är mitt jobb och mitt liv är mitt liv : En kvalitativ studie om kvinnliga enhetschefers psykosociala arbetsmiljö inom den kommunala äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Julia Frisk; Linnéa Johansson; [2020]
  Nyckelord :hållbarhet; autonomi; chefer; psykosocial arbetsmiljö; organisatoriska förutsättningar; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Allt högre krav ställs på såväl samhälle, organisation som individ. Dagens organisationer präglas av ett högt arbetstempo som innefattar höga krav. Det leder till en ansträngd arbetsmiljö, vilket i sin tur kan vara en bidragande faktor till den psykiska ohälsa som breder ut sig i samhället. LÄS MER