Sökning: "kommunala utjämningssystemet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kommunala utjämningssystemet.

 1. 1. Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jakob Eriksson; Inas Soliman; [2020-01-28]
  Nyckelord :följsamhet; redovisningskvalitet; kommunal redovisning; agentteori; institutionell teori; tilläggsupplysningar; rådet för kommunal redovisning; bivariat analys; multipel regressionsanalys;

  Sammanfattning : SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014;Haraldsson 2016; Donatella & Thor, 2018). Med anledning av det här avser föreliggandestudie att bidra med ökad förståelse för en del faktorer som påverkar den kommunalaredovisningen. LÄS MER

 2. 2. Det kommunala utjämningssystemet inom landstingen - Den vårdtunga gruppens effekt på nettokostnadsavvikelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anna Borin; Jimmy Karlsson; [2017-09-25]
  Nyckelord :Kommunal utjämning; Vårdtunga patienter; Nettokostnadsavvikelse;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka den förändring av det kommunala utjämningssystemet för landstingen som genomfördes 2014, när man slutade kompensera landstingen för en hög andel vårdtunga patienter. Studiens fokus är att undersöka effekten av den vårdtunga gruppen på nettokostnadsavvikelsen efter att de vårdtunga patienterna uteslöts ur utjämningen. LÄS MER

 3. 3. Den ekonomiska nettoeffekten av mottagna flyktingar i enskild kommun : fallet Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik; Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik

  Författare :David Bruhn; Sara Modén; [2013]
  Nyckelord :refugees; municipality net effects; national net effects; flyktingmottagande; kommunala nettoeffekter; nationella nettoeffekter;

  Sammanfattning : Flyktingmottagande är en viktig och högst aktuell fråga idag. Flyktingströmmarna till Sverige ökar då oron i andra länder ökar. Detta leder till att frågor uppstår kring mottagandet och de effekter detta skapar. LÄS MER

 4. 4. Kommunal skatteutjämning- vem betalar och vem tjänar på det?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Johansson; [2008]
  Nyckelord :Trelleborg; Kommunal skatteutjämning; Vellinge; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar det kommunala utjämningssystemet. Dagens system består av en inkomstutjämningsdel, kostnadsutjämningsdel, ett strukturbidrag och en regleringspost, som antingen kan bli bidrag eller avgift beroende på hur mycket pengar staten anslår till systemet. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av förändringar i det kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Tinghög; [2005]
  Nyckelord :Utjämningssystem; statsbidrag; kommuner; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs det gamla kommunala utjämningssystemet, som gällde mellan 1996 och 2004, med det nya som trädde i kraft vid årsskiftet 2004/2005. Som utgångspunkt för analysen används ekonomisk teori med fokus på relationerna mellan olika nivåer av offentlig sektor. LÄS MER