Sökning: "kommunalpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet kommunalpolitik.

 1. 1. Kvinnor tar plats i folkhemmets kommunalpolitik : Könsroller och politik i stadsfullmäktige i Karlstad 1950–1954

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Linnér; [2021]
  Nyckelord :Gender contract; Side order; City Council; 1950s; Female policy.; Genuskontrakt; Sidoordning; Stadsfullmäktige; 1950-talet; Kvinnlig sakpolitik.;

  Sammanfattning : Local research regarding women's contribution to municipal policy is very small. The majority ofresearch focuses on welfare expansion during the early 20th century and only mentions the role ofwomen in some subchapters in their research. LÄS MER

 2. 2. "Även om fattigdom inte kan förbjudas i sig" : Legitimeringar och diskurser om tiggeriförbud i en kommunalpolitisk kontext

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Simon Lindberg; [2020]
  Nyckelord :tiggeriförbud; legitimeringsanalys; kritisk diskursanalys; kommunalpolitik;

  Sammanfattning : Införandet av tiggeriförbud är en stor och pågående debatt i Sverige. I Stockholm infördes tiggeriförbud i tre kommuner år 2019, Lidingö, Täby och Danderyds kommun. I uppsatsen undersöks ett kommunalpolitiskt beslut om tiggeriförbud i Lidingö kommun och reservationer mot samma beslut. LÄS MER

 3. 3. Kommunalpolitiken och kommunala projekt : En kvalitativ studie om hur kommunalpolitiken påverkar kommunala projekt.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Franko Bilic; [2018]
  Nyckelord :Make Sense; Kommunalpolitik; kommunala projekt; Sundsvalls Kommun; EU-medborgare.;

  Sammanfattning : Denna studie har en inriktning på kommunpolitik och dess påverkan på det kommunala projektet Make Sense. Syftet med studien är att undersöka hur kommunpolitiken i Sundsvall påverkar arbetssättet i det kommunala projektet Make Sense samt vad politiken tillför till projektet. Metoden som har använts i studien är kvalitativ. LÄS MER

 4. 4. "Idrott åt alla" men anläggningar åt vissa : En kvalitativ studie om kommunal idrottspolitik

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Michael Jestin; [2018]
  Nyckelord :Idrottspolitik; idrottsvetenskap; kommunalpolitik; kommunal idrottspolitik; kommunidrott; idrottsanläggningar; idrottsarenor; kommunalskatt;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie ämnar utforska hur de nationella riktlinjerna för idrottspolitiken influerar svenska kommunfullmäktiges resonerande i beslutstagandet vid byggandet av nya idrottsanläggningar. Den svenska idrottspolitiken specificeras i en proposition (Prop 2008/09:126) från regeringen, godkändes av riksdagen 2009, tillsammans med Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten vill. LÄS MER

 5. 5. Bostadsbristen för studenter : En fallstudie över Uppsalas kommunala markpolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Brulin Isak; [2018]
  Nyckelord :Markanvisning; kommunalpolitik; bostadsbrist; planprocess; studenter;

  Sammanfattning : Dagens rapportering tyder på en bostadsbrist för studenter i Sveriges stora högskolekommuner, då utbudet inte möter deras efterfrågan. Att komma tillrätta med problemet är en fråga för samhällsplaneringen och har inga enkla lösningar. LÄS MER