Sökning: "kommunalrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet kommunalrätt.

 1. 1. Kommunalrättslig delegation : Bakgrund, utveckling och aktuella frågor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Daniel Hedenbo; [2018]
  Nyckelord :kommunalrätt; delegation; socialrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kommunalt lag- och domstolstrots : Redogörelse för möjliga sanktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rebecka Heed; Vendela Länström; [2017]
  Nyckelord :Kommunalrätt; kommun; Kommunallag; lagtrots; domstolstrots; sanktion;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta arbete har varit att undersöka kommunalt lag- och domstolstrots utifrån KomL och att försöka finna ett svar på varför det trots flera utredningar inte har blivit sanktionerat. Vidare har vårt syfte varit att utreda vilka möjliga sanktioner som varit på förslag. LÄS MER

 3. 3. Sätta kommunen på kartan - Kommunal turistverksamhet ur ett konkurrensperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Kärrman; [2017]
  Nyckelord :turistanläggningar; konkurrensrätt; kommunalrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tourism is an important and growing part of the Swedish economy, and has long been of interest to municipalities to be involved in. Throughout municipal law, the general legal stance is that municipalities should not operate or interfere with business and the regular market. LÄS MER

 4. 4. Vi vill också ha en ny arena! - En redogörelse för den kommunalrättsliga lagstiftningen kring föreningsbidrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Artéus; [2016]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; kommunalrätt; kommunal kompetens; kommunala befogenheter; ideella föreningar; föreningsbidrag; likställighetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det allmännas förhållande till såväl medborgare som företag är i stor utsträckning rättsligt reglerat, även vad gäller ekonomiska bidrag till någon av kategorierna. Ideella föreningar faller inte in under någon av dessa typer av rättssubjekt. LÄS MER

 5. 5. Självkostnadsprincipen : Och dess förhållande till kommuners avkastningskrav på sina kommunala bolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Petter Nordström; [2016]
  Nyckelord :Kommunalrätt; kommunala bolag; kommunalt företagande; självkostnadsprincipen; avkastningskrav; dubbelbeskattning;

  Sammanfattning : Kommunala bolag och kommunala koncerner har blivit allt mer vanligt förekommande i svenska kommuner. Det finns olika anledningar till varför kommuner väljer att bedriva sina verksamheter i aktiebolagsform, vilka bland annat är att det blir en tydligare struktur i organisationen samt att det ger skattemässiga fördelar att bilda koncerner av de kommunala bolagen. LÄS MER