Sökning: "kommunalt jämställdhetsarbete"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kommunalt jämställdhetsarbete.

 1. 1. Jämställdhet på papperet : Diskurser om jämställdhetsintegrering inom en komunal organisation och dess påverkan på det praktiska arbetet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Liljegren; Samuel Wincent-Dodd; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhetsintegrering; kritisk diskursanalys; kommunalt jämställdhetsarbete; könade organisationer;

  Sammanfattning : Gender mainstreaming has been the official strategy for Swedish equality work since the mid-1990s. Municipal organizations have an important function in this work, with their roles as implementation bodies at local level. This paper aims to analyze a gender equality policy from one Swedish municipal. LÄS MER

 2. 2. Att jämställdhetsintegrera mans- och kvinnodominerade kommunala förvaltningar : En jämförande studie mellan räddningstjänsten och vård- och omsorgsförvaltningen i Växjö kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Jonas Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Jämställdhetsintegering; kommunalt jämställdhetsarbete; jämställdhet räddningstjänst; jämställdhet vård- och omsorgsförvaltningen;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe the differences and similarities between a male dominated sector and a female dominated sector based on gender mainstreaming documentation as well as through interviews with people working within the sectors. The sectors that were chosen in this study were the fire department and the nursing and care administration of Växjö municipality. LÄS MER