Sökning: "kommunalt självstyre"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden kommunalt självstyre.

 1. 1. Putins gasprojekt eller Kommunens framtid? En frameanalys av Nord Stream 2

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Gärdebring; Vidar Wirén Gimle; [2019]
  Nyckelord :Nord Stream 2; kommunalt självstyre; makt; diskurs; säkerhetisering; framing; policy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar hur problemframställningar är till gagn för omförhandlingar av maktrelationer mellan olika politiska nivåer. År 2016 fick Karlshamns kommun förfrågan av Nord Stream AG att upplåta sin hamn för lagring av rör till bygget av gasledningen. LÄS MER

 2. 2. Biblioteksverksamhet för de allra yngsta. : Belastning eller belöning för bibliotekens grunduppdrag? En innehållsanalys av HelGe-bibliotekens planer.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gabriella Bild Jensen-Sondrup; [2019]
  Nyckelord :Småbarnsverksamhet; kommunalt självstyre; delaktighet; barnkonventionen; barnbibliotekariers identitet; biblioteksplaner; innehållsanalys; HelGe-biblioteken;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to examine the library plans of the HelGe-libraries to find what is revealed about library services for the youngest children (0-3 years). I have made a content analysis to compare previous research on the subject with my findings in the plans. LÄS MER

 3. 3. Kommunalt självstyre, kommunalisering av skolan och friskolereformen - en analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gabriela Galvez Flores; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Grundlagsstadgade bestämmelsen om kommunalt självstyre i politisk praktik : kommunalt mottagande av ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefina Jarl; [2016]
  Nyckelord :Kommunala självstyrelsen; proportionalitetsbestämmelsen; kommunalt mottagande av ensamkommande barn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Partipolitiska ideologier och kommunala styrdokument - En idéanalytisk studie av Socialtjänsten i Umeå och Nacka

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Falk; Emma Henning; [2016]
  Nyckelord :kommunalt självstyre; ekonomiskt bistånd; idéanalys; idealtyp; politiskt inflytande; riktlinjer; kommuner; socialnämnd; local government; financial assistance; guidelines; political influence; municipalities; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Johanna Falk & Emma Henning Title: Party-political ideologies and municipal guidelines – an idea-analytic study of the social services in Umeå and Nacka Supervisor: Anders Östnäs Assessor: Anna Tegunimataka The aim of this study is to describe and analyze the relationship between the local political government and guidelines regarding financial assistance in the two Swedish municipalities Umeå and Nacka. Earlier studies have focused on social workers’ own experience of the political influence on their work, and have shown that there are differences between which political parties that have majority in the local government. LÄS MER