Sökning: "kommunhus"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet kommunhus.

 1. 1. Tensta City Hall

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hanna Bergström; [2021]
  Nyckelord :Tensta; betong; stadshus; kommunhus; publikt; kontor; mötesplats; medborgare;

  Sammanfattning : A city hall is a building for the inhabitants, a building where the administration of inhabitants is being held but also where the people are encouraged to take part in public space and give it their form. The city hall is a room for social interactions and architecture’s interaction with local democracy. LÄS MER

 2. 2. Tensta kommunhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Beatrice Selander; [2021]
  Nyckelord :Tensta; kommunhus; glasfasad; takpark; rund;

  Sammanfattning : Tensta är en del av miljonprogrammet och byggdes 1966-1972. Några karaktäristiska drag för Tensta är: prefabricerade betongelement, brutalistiska byggnadsideal samt en gatustruktur baserad på ett rakt rutnätssystem. LÄS MER

 3. 3. Stadsdelshus i Spånga-Tensta : Brofästet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sofia Nordblad; [2020]
  Nyckelord :Stadsdelshus; spånga; tensta; trähus; KL-trä; kommunhus;

  Sammanfattning : Detta stadsdelshus ska rymma kommunanställda som arbetar med ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, funktionshinder, förskolor och fritidsverksamheter. Utöver kontoren finns även en restaurang med takterrass för allmänheten samt möjlighet att hålla egna kurser i öppna kontorsrum. LÄS MER

 4. 4. Stadsdelshus i Spånga-Tensta : Brofästet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sofia Nordblad; [2020]
  Nyckelord :Stadsdelshus; spånga; tensta; trähus; KL-trä; kommunhus;

  Sammanfattning : Detta stadsdelshus ska rymma kommunanställda som arbetar med ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, funktionshinder, förskolor och fritidsverksamheter. Utöver kontoren finns även en restaurang med takterrass för allmänheten samt möjlighet att hålla egna kurser i öppna kontorsrum. LÄS MER

 5. 5. stråket, gropen och klossen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Veronika Eriksson; [2020]
  Nyckelord :stadsdelshus; kommunhus; tensta;

  Sammanfattning : Tensta centrum markeras av tre tydliga indelningar - stråket som löper mellan butiker, station och gångbro, den soldränkta gropen söder om stationshuset och p-huset, den ogenomträngliga klossen. Jag har för avsikt att förstärka platsens funktion som torg (gropen), att tydliggöra den nya byggnadens publika funktioner (att locka in omgivningen med andra funktioner än bara rent kommuntekniska) och att knyta samma de tre fragmenterade rummen i Tensta centrum (genom att skapa en tydligare koppling mellan stråk, kloss och grop). LÄS MER