Sökning: "kommunikation barriär"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kommunikation barriär.

 1. 1. Kommunikation mellan sjuksköterska och patient i en digital värld : En litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Helena Bäcklin; Anna Maria Holmsten; [2018]
  Nyckelord :Communication; e-Health; Nurses; Technology; Joyce Travelbee; Qualitative method; Kommunikation; e-Hälsa; Sjuksköterskor; Teknologi; Joyce Travelbee; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-Hälsa och dess snabba utveckling inom vården har minskat distansen mellan sjuksköterskan och patienten och gjort vården mer tillgänglig. E-Hälsa kan ses som ett komplement till ett traditionellt vårdmöte och kan erbjuda sjuksköterskan en direkt kontakt till patienten. LÄS MER

 2. 2. Vuxna i onkologisk vård: kommunikation med vårdpersonal om sexualitet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ida Ölmebäck Nilsson; Maria Ångbäck; [2017]
  Nyckelord :Cancer; Oncology; Communication; Sexuality; Cancer; Onkologi; Kommunikation; Sexualitet;

  Sammanfattning : Bakgrund:Genom tiderna har sexualitet varit ett tabubelagt ämne. Idag är kunskapen mer omfattande och synsättet på sexualitet har utvecklats till att vara mindre tabubelagt men fortfarande är den sexuella aspekten i vårdsituationer ett relativt nytt och outforskat ämne. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationssvårigheter vid möten i hälso- och sjukvård ur invandrares och flyktingars perspektiv : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Lisa Rapp; Indre Spiridonova; [2017]
  Nyckelord :Invandrare; Flyktingar; Kommunikationssvårigheter; Kulturell kompetens; Omvårdnad; Integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Till följd av invandring och migration har befolkningen i Sverige ökat de senaste åren. Hälsopanoramat ser annorlunda ut för denna grupp av människor och flyktingar och invandrare söker tre gånger så mycket vård än övriga befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Wallentin; Gabriella Dostan; [2016]
  Nyckelord :Kärnkompetenser; Nyutexaminerade sjuksköterskor; Upplevelser; sjuksköterska; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sex kärnkompetenser presenteras som en beskrivning av sjuksköterskans roll och ansvarsområden. Personcentrerad vård; Teamarbete, samverkan och ledarskap; Evidensbaserad vård; Kvalitetsutveckling; Patientsäkerhet; Information och undervisning. LÄS MER

 5. 5. Att vårda patienter som talar ett annat språk : En litteraturstudie om språkbarriärer i vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Michaela Strandh; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; Relationen mellan sjuksköterska och patient; Sjuksköterskans upplevelse; Språkbarriär; Transkulturell vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Invandringen till Sverige har ökat. Med detta också antalet patienter som behöver vård som inte har tillräckligt stora kunskaper i språket för att förstå och göra sig förstådda på ett tillfredställande sätt. LÄS MER