Sökning: "kommunikation för barn med tal- och språkstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kommunikation för barn med tal- och språkstörning.

 1. 1. Stöd - hur och till vem? : En undersökning av metoder och arbetssätt för särskilt stöd inom förskolan i tre kommuner.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann Nordström Laukkanen; [2016]
  Nyckelord :NPF; lågaffektivt bemötande; ASD; ESSENCE; ADHD; autism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka metoder och arbetssätt för att stödja barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom förskola och förskoleklass. Frågeställningarna var vilka barn som får stöd, vilka metoder som används och hur olika metoder är tänkta att fungera, hur de utvärderas och för vilka barn de är avsedda. LÄS MER

 2. 2. Det är ett mödosamt arbete för dem allesammans. En etnografi inspirerad intervjustudie om språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Evelinn Fagerberg; [2014-04-17]
  Nyckelord :språkstörning; läsförståelse; läsning;

  Sammanfattning : SYFTESyftet med denna uppsats är att undersöka vilka tankar och uppfattningar ett antal pedagoger har om språkstörning, läsning och läsförståelse. Vidare syftar undersökningen till att se vilka åtgärder som pedagogerna förespråkar i relation till elever med diagnosen språkstörning. LÄS MER

 3. 3. Granskning och analys av utveckling och utformning av den statliga utredningsverksamheten vid Resurscenter tal och språk - tidsperiod 1997 - 2008

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Haid Aspengren; Carin Åhlström Bark; [2011]
  Nyckelord :grav språkstörning; Resurscenter tal och språk; specialpedagogik; specialpedagogisk utredning; terminologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att granska och analysera utveckling och utformning av utredningsverksamheten vid Resurscenter tal och språk åren 1997-2008.Den statliga styrningen har också studerats samt hur verksamhetens utformning förhåller sig till den statliga styrningen. LÄS MER

 4. 4. Språkstörning hos barn : vilka konsekvenser medför det för den sociala samvaron

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Ewa Englund Axvallen; Margareta Bergqvist; [2010]
  Nyckelord :barn; språkstörningar; socialt samspel;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att se om en språkstörning hos barn kan få konsekvenser i samspelet med andra barn i deras omgivning. I studien har vi observerat tre barn på förskolan med olika former av språkstörning samt intervjuat sex personer med olika erfarenheter av barn med språkstörningar för att få deras synpunkter. LÄS MER

 5. 5. Språkstörning hos elever : hur olika pedagoger arbetar för att minska elevers tal och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Angelika Hallberg; [2007]
  Nyckelord :talsvårigheter; språksvårigheter; språkstörning; kommunikation; ;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare och talpedagoger anser sig ge barn med språkstörningar goda förutsättningar för att främja deras tal- och språkutveckling i förskolklass samt år 1 och 2. I syfte att få svar på frågeställningen intervjuades sex olika pedagoger: två förskollärare, två talpedagoger och två specialpedagoger med erfarenhet av att arbeta med så kallade språkstörda barn i åldrarna 6-8 år. LÄS MER