Sökning: "kommunikation flyktingar"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden kommunikation flyktingar.

 1. 1. Integration av nyanlända/utrikesfödda ingenjörer i byggsektorn : En studie utifrån nyanlända/utrikesfödda ingenjörers perspektiv gällande att integreras i byggsektorn

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Semir Rujovic; Arif Mohammad; [2020]
  Nyckelord :High skilled immigrants; workplace integration; cultural diversity; construction; Högutbildade invandraringenjör; integration på arbetsplatsen; kulturell mångfald; byggsektorn;

  Sammanfattning : Sweden has a long tradition of refugee immigration to the country and with labor skillshortage that exists in the construction sector, larger construction company in Swedeninitiated to start recruitment and education program to integrate high skilled immigrantengineers into their company.The purpose of this study aims to investigate how immigrants’ engineers experienceintegration in the construction sector by examining two different construction companies'programs in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Invandring: En orsak till främlingsfientlighet eller solidaritet? : En analys av riksdagsdebatten om svensk invandrings- och flyktingpolitik mellan åren 1965 och 1993

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marino Cakic; [2020]
  Nyckelord :riksdagsdebatt invandring invandringspolitik flyktingpolitik argumentationsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att analysera debatter om invandrings- och flyktingpolitik i Sveriges riksdag mellan åren 1965 och 1993 för att synliggöra vilka svårigheter och möjligheter de olika riksdagspartierna såg med invandring och flyktingar. Vidare ville jag även bidra med empiri i frågan om när svensk flyktingpolitik började gå mot en mer restriktiv riktning. LÄS MER

 3. 3. NÄR HJÄRTAT SKRIKER AV GLÄDJE OCH SORG - Faddrars subjektiva uppfattningar om processen och dess effekter kring frivilliguppdraget med ensamkommande barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sylwia Jedrzejewska; [2019-02-11]
  Nyckelord :Voluntarism; Effekter av voluntarism; Volontärer; Motives; Tredje sektor; Migration; Integration; Ensamkommande barn;

  Sammanfattning : I samband med flyktingskris år 2015 har ett antal olika initiativ och åtgärder vidtagits i många länder i Europa för att hantera mottagandet och integration av ett stor antal flyktingar. I Sverige, en av tredje sektors organisationer- Räddningsmission i Göteborg driver en ”Fadderverksamhet”, där människor kan vara volontärer, dvs. LÄS MER

 4. 4. Transkulturell omvårdnad : En litteraturstudie som belyser vårdpersonalens erfarenheter av att vårda vuxna flyktingar och asylsökande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joakim Almqvist; Andreas Olsson; [2019]
  Nyckelord :Asylsökande; Flyktingar; Kommunikation; Vårdpersonalens erfarenheter; Vårdrelation; Kulturell kompetens; Kulturell medvetenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Många människor har på senare år tvingats fly från sina hemländer. Detta har resulterat i att vårdpersonalen vårdar allt fler människor med olika kulturella bakgrunder. Vårdpersonal möter allt oftare flyktingar och asylsökande som bär på traumatiska upplevelser och skiftande hälsotillstånd. LÄS MER

 5. 5. “Vi måste se till helheten” : Distriktssköterskans upplevelse av arbetet med nyanlända flyktingar med fokus på jämlik hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Lagerkvist; Henrietta Landin; [2019]
  Nyckelord :newly arrived refugee; primary health care; district public health care nurse; health equality; qualitative content analysis; nyanlända flyktingar; primärvård; distriktssköterska; jämlik vård; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det finns en ojämlikhet i hälsan hos utsatta grupper i samhället, där nyanlända flyktingar är en växande patientgrupp. Syftet är att beskriva distriktssköterskans upplevelse av arbetet med nyanlända flyktingar inom primärvården med fokus på jämlik hälsa. LÄS MER